આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Thursday, 30 April 2015

♥ મેટલ ડિટેક્ટર ♥

→ એરપોર્ટ અને મોલ જેવા જાહેર સ્થળોએ સલામતી અધિકારી લોકોના શરીરની આસપાસ એક દંડા જેવું સાધન ફેરવીને તપાસ કરતાં હોય છે. આ સાધન 'મેટલ ડિટેક્ટર' કહેવાય છે. આ સાધનથી માણસોએ છૂપાવેલા પિસ્તોલ કે છરી જેવા ધાતુના સાધનો પકડી શકાય છે. આ સાધન ઈલેક્ટ્રો મેગ્નેટ વડે કામ કરે છે.

→ મેટલ ડિટેક્ટરના દંડાના છેડે બેટરી હોય છે. આબેટરીમાંથી દંડાના બીજા છેડા સુધી હળવો વીજપ્રવાહ વહેતો હોય છે. આ પ્રવાહ દંડાની સપાટીસુધી પહોંચે નહીં તેવી રચના હોય છે. મેટલડિટેક્ટરના છેડા પર ધાતુની કોઈલ હોય છે તેમાંવીજપ્રવાહ આવે ત્યારે તેની આસપાસ ચૂંબકીય ક્ષેત્ર રચાય છે. આ ચૂંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈપણ ધાતુ આવે ત્યારે તેમાં પણ વીજપ્રવાહ દાખલ થઈ બીજું ક્ષેત્ર રચાય છે. મેટલ ડિટેક્ટરનું રીસીવર આ ક્ષેત્રને પકડીને બીપ બીપ અવાજ કરે છે.

★ મેટલ ડિટેક્ટરની શોધ ઈ.સ. ૧૮૮૧માં ગ્રેહમ બેલે કરી હતી. તેને ઈન્ડક્શન બેલેન્સ કહેતા. ઈ.સ. ૧૯૩૩માં ગેરહાર્ટ ફિશર નામના વિજ્ઞાનીએ જમીનના પેટાળમાં રહેલી ધાતુઓને શોધવા માટે'મેટલોસ્કોપ' બનાવેલું. 

★ એપોલો યાનમાં ચંદ્ર ઉપર ધાતુ શોધવા માટે પણ આધુનિક મેટલ ડિટેક્ટર ચાર્લ્સ ગેરેટ નામના વિજ્ઞાનીએ બનાવેલું.

♥ અજબગજબ લંબાઈ ♥

♦ જીરાફની જીભ ૨૧ ઈંચ લાંબી હોય છે તે જીભ
બહાર કાઢીને કાન સાફ કરી શકે છે.

♦ બિલાડી તેની પૂંછડીની લંબાઈ કરતાં ૭ ગણી
ઊંચાઈનો કૂદકો મારી શકે છે.

♦ ચીનની મહાન દીવાલ ૬૪૩૦ કિલોમીટર લાંબી
છે.

♦ કાચંડાની જીભ તેના શરીર કરતાં બમણી લાંબી
હોય છે.

♦ શાહમૃગનું નાનું આંતરડું ૧૪ મીટર લાંબુ હોય છે.

♦ જાયન્ટ જેલીફિશના તાંતણા ૩૬ મીટર લાંબા
હોય છે.

♦ સ્કોટલેન્ડના સેન્ટ એન્ડ્રયુઝના દરિયાકાંઠે ૫૫
મીટર લંબાઈનું અળશિયું બૂટલેસ વર્મ મળી આવેલું.

♥ બિલાડી ♥→ રોજ જોવા મળતી બિલાડી એક અજાયબ
પ્રાણી બિલાડી સામાજિક પ્રાણી છે અને વિશ્વના બધા જ દેશોમાં જોવા મળે.

→ બિલાડીની વિવિધ ૩૦૦૦ જાત છે. અમેરિકામાં લોકો કૂતરા કરતાં બિલાડી વધુ પાળે છે. ભારતમાં તે 'બિલ્લી માસી' તરીકે જાણીતી છે.

→ બિલાડી માણસ કરતાં ૩ ગણી શ્રવણશક્તિ ૬ ગણી દ્રષ્ટિ અને ૧૪ ગણી ગંધ પારખવાની શક્તિ ધરાવે છે.

→ બિલાડીના કાનમાં ૩૨ સ્નાયુઓ હોય છે તે
પોતાના કાન ચારે દિશામાં ફેરવી શકે છે.

→ બિલાડીના આગલા પગમાં પાંચ અને પાછલા
પગમાં ચાર આંગળા હોય છે.

→ બિલાડીની આંખમાં કીકી પાછળ ટેપરેમલ્યુસિઝમ નામનું દ્રવ્ય હોય છે તે અંધારામાં ચમકે છે.

→ ચાલતી વખતે બિલાડી ઊંટની જેમ ડાબા અને
જમણા પગ એક સાથે ઉપાડે છે.

→ બિલાડીની મૂછોના વાળ એન્ટેના જેવું કામ કરે
છે. તે ડાબી અને જમણી તરફની મૂછો સ્વતંત્ર રીતે
હલાવી શકે છે. તેની મૂછમાં ૨૪ વાળ હોય છે.

→ બિલાડીના શરીરમાં ૨૩૦ હાડકાં હોય છે.
પૂંછડીમાં ૨૩ હાડકાં હોય છે. પૂંછડી વડે સમતોલન
જાળવી તે સાંકડી દીવાલ ઉપર ચાલી શકે છે.

Wednesday, 29 April 2015

♥ रेडियो एवं दूरदर्शन प्रश्नोत्तरी ♥

सामान्य ज्ञान :

1. भारत में पहली बार मुम्बई व कोलकाता से निजी ट्रान्समीटरों द्वारा रेडियों प्रसारण का प्रारम्भ कब हुआ?— 1927 में

2. भारत सरकार ने वर्ष 1930 में रेडियो प्रसारण को अपने हाथ में लिया और उस समय इसे किस नाम से जाना जाता था?— भारतीय प्रसारण सेवा

3. भारतीय प्रसारण सेवा का नामकरण ‘आल इणिडया रेडियो’ किस वर्ष किया गया?— 1936 में

4. भारतीय रेडियो सेवा का विशिष्ट नाम ‘आकाशवाणी’ कब रखा गया?— 1957 में

5. आकाशवाणी की ‘विदेशी सेवा प्रभाग’ विश्व की कितनी भाषाओं में विदेशी श्रोताओं के लिए अपने कार्यक्रम प्रसारित करती है?— 24 भाषाओं

6. भारत में विदेशी प्रसारणों की मीनिटरिंग कब प्रारम्भ हुई?— 1 नवम्बर, 1939 को

7. मुम्बई, नागपुर-पुणे से विज्ञापन प्रसारण ( आज विविध भारती के नाम से विख्यात ) कब प्रारम्भ हुई?— नवम्बर, 1967 में

8. विज्ञापनों की प्रायोजित सेवा कब शुरू हुई?— मई 1970 में

9. आल इणिडया रेडियो सबसे पहले युवाओं के लिए प्रोग्राम ‘युववाणी’ किस आकाशवाणी द्वारा 1969 में शुरू किया गया था?— आकाशवाणी दिल्ली से

10. आल इणिडया रेडियो ने भारत में टेलीविजन कार्यक्रम कब और कहाँ से शुरू किया।— 15 सितम्बर, 1959 को दिल्ली से

11. भारत में टेलीविजन की शुरूआत कब हुई?— दिल्ली में, 15 सितम्बर, 1959 को

12. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रथम बार कब प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण किया गया?— 1960 में

13. 17 अक्टूबर, 1981 में प्रायोगिक रूप से रंगीन टेलीविजन का परीक्षण हुआ तथा कब से रंगीन टेलीविजन का नियमित प्रसारण प्रारम्भ हुआ?— 15 अगस्त, 1982 से

14. टेलीविजन की नियमित सेवाएँ कब प्रारम्भ हुई थी?— 1965 में

15. दूरदर्शन ने अपनी प्रात: कालीन सभा कब प्रारम्भ की थी?— 23 फरवरी, 1987

16. दूरदर्शन पर विज्ञापन 1 जनवरी, 1976 से किस केन्द्र से शुरू किए गए?— दिल्ली केन्द्र

17. दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था तथा कब शुरू किया गया?— राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर भारतवासियों में एकता, बंधुत्व और गर्व की भावना पैदा करना था तथा 15 अगस्त, 1982 को शुरू किया गया

18. भारत में दूरदर्शन की शुरूआत के साथ दूरदर्शन के पर्दे पर सबसे पहले किसका चेहरा उभरा था?— प्रतिमा पुरी

19. स्काटलैण्ड के जान लोगी बेयर्ड द्वारा यानित्रक टेलीविजन का निर्माण किस वर्ष हुआ?— 1926 में

20. दिल्ली में दूरदर्शन का चेनल-2 कब क्रियाशील हुआ?— सितम्बर 1985 में

21. दूरदर्शन के दोपहर प्रसारण ( मुम्बई दूरदर्शन केन्द्र से ) की शुरूआत कब हुई?— 26 जनवरी, 1989 में

22. संसदीय कार्यवाहियों का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण कब शुरू हुआ?— 3 दिसम्बर, 1991 में

♥ રોલર કોસ્ટર ♥

→ લોકમેળા, આનંદમેળા, વોટરપાર્ક અને એમ્યુઝિંગ પાર્કમાં વિવિધ પ્રકારની રાઈડ્સની મઝા તમે માણતા હશો. તેમાંય રોલર કોસ્ટર એટલે રોમાંચ સવારી.

♦ રોલર કોસ્ટરની મઝાનું રહસ્ય પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે. આપણા શરીર પર પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઘણી અસર કરે છે. ઊંચાઈએથી જમીન તરફ ગતિ કરતી વખતે રોમાંચક અનુભવ થાય છે. ઘણાને ચક્કર પણ ચઢે છે. થોડીવાર માટે લોહીના ભ્રમણ, હૃદયના ધબકારામાં થતા ફેરફારોને કારણે રોમાંચ અને આનંદ મળે છે.

♥ રોલર કોસ્ટરની શરૂઆત ૧૫મી સદીમાં રશિયામાં થયેલી. તેને રશિયન માઉન્ટ કહેતા.

♥ ફ્રાન્સમાં પ્રથમ રોલર કોસ્ટર ૧૮૧૭માં બનેલું તે વાકાચૂંકા પાટા પર દોડતી રેલગાડી જેવું હતું.

♥ રોલર કોસ્ટરની શોધની વાત પણ રસપ્રદ છે. ઈ.સ. ૧૮૨૭માં પહાડના ઢોળાવમાંથી કોલસા ઉતારવા એક રેલવે લાઈન બંધાયેલી. પહાડના ખાબડખૂબડ રસ્તા ઉપર બિછાવેલા પાટા પર ચાલતી આ ભારગાડીમાં કોલસા લાવવા લઈ જવાનું કામ થતું પરંતુ તેમાં કામ કરતાં મજૂરોને ગાડીમાં બેસવાની મઝા પડતી. ધીમે ધીમે કેટલાક લોકો પણ આ ગાડીમાં બેસવાની મજા માણવા આવવા લાગ્યા અને આમ રોલર કોસ્ટરની પ્રાથમિક શરૂઆત થઈ.

♥ તેને સ્વીચબેક રેલવે રાઈડ કહેતા. હવે તો જંગી અને વિશાળ કદના રોલર કોસ્ટર જોવા મળે છે. કેટલાક ચક્રાકાર ફેરવે તેવા ચગડોળ તો કેટલાક બેત્રણ ઢોળાવવાળા તમને જમીનની સપાટીથી ૩૬૦ અંશના ખૂણે ચક્કર ભમ્મર ફેરવી નાખે
તેવા રોલર કોસ્ટર હોય છે.

♣ વિશ્વના જાણીતા રોલર કોસ્ટરને પણ જોવા જેવા છે.

[ 1 ] વિશ્વનું સૌથી ઊંચું ૧૩૯ મીટરની ઊંચાઈ ધરાવતું રોલર કોસ્ટર 'કિંગડા કા' અમેરિકાના સીક્સ ફ્લેગ એડવેન્ચર પાર્કમાં છે. આ રોલર કોસ્ટર ૧૨૭ મીટર લાંબું છે.

[ 2 ] અમેરિકાના સેડાર પોઈન્ટમાં ૧૩૦ મીટર ઊંચું 'ટોપ થ્રીલ ડ્રેગસ્ટર' જાણીતું છે. તે ૧૨૦ મીટર લાંબુ છે.

[ 3 ] સુપરમેન ઈસ્કેપ ફ્રોમ ક્રિપ્ટોન પણ ૧૨૬ મીટર ઊંચું છે.

[ 4 ] ઓસ્ટ્રેલિયાનું ટાવર ઓફ ટેરર ૧૧૫ મીટર ઊંચાઈ ધરાવે છે.

[ 5 ] જર્મનીમાં લાકડાનું બનેલું કોલોસોસ રોલર
કોસ્ટર ૬૦ મીટર ઊંચું છે.


♥ G.P.S. SYSTEM ♥

★ કોઇપણ વાહન, વ્યક્તિ કે સ્થળનું પૃથ્વી પર સ્થાન જાણવા માટે જીપીએસ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે.

★ જીપીએસ એટલે '' ગ્લોબલ પોઝીશનિંગ સિસ્ટમ.''

★ આ સિસ્ટમ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તમારા વાહનમાં જીપીએસ સિસ્ટમ હોય તો તે ચોરાઇ જાય તો તે ક્યાં છે તે તમે તરત જાણી શકો.

★ જીપીએસ સિસ્ટમના ત્રણ ભાગ છે.

→ પ્રથમ ભાગમાં પૃથ્વીને પ્રદક્ષિણા કરતો સેટેલાઇટ કે જે વસ્તુનો સિગ્નલો મેળવે છે.

→ બીજો ભાગ આ સેટેલાઇટ પર કાબુ રાખે.

→ ત્રીજો ભાગ જીપીએસ ડિવાઇસ છે. જે
ઉપયોગ મુજબ નાનો મોટો હોય છે.

♠ વાહનવ્યવહાર ઉપરાંત સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં તેના ઘણા ઉપયોગ છે.

♠ મોબાઇલ ફોનમાં પણ આ સાધન બેસાડી શકાય છે.

♠ પર્વત ખેડૂઓ અને જંગલમાં સંશોધન માટે જનારી ટૂકડીઓ પોતાની પાસે આ સિસ્ટમ રાખે છે કે જેથી મુશ્કેલીની સમયમાં તેમનું સ્થાન ક્યાં છે. તે જાણીને મદદ મોકલી શકાય છે.

→ આ સિસ્ટમની કામગીરી ચોક્સાઇ પૂર્વકની છે.
અમેરિકાએ ૧૯૯૩માં આ સિસ્ટમ શરૂ કરી તેમાં ૨૪
સેટેલાઇટ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણામાં મૂક્યા છે. દરેક
સેટેલાઇટ અલગ અલગ ભ્રમણકક્ષામાં ૧૨ કલાકે
પ્રદક્ષિણા પૂરી કરે છે. આ સેટેલાઇટ પૃથ્વી પર રહેલી ડિવાઇસના સિગ્નલોને પકડે છે. તમામ સેટેલાઇટ આ સિગ્નલોના આધારે ડિવાઇસનું પૃથ્વી પર અક્ષાંશ અને રેખાંશ સ્થાન દર્શાવે છે.

→ આ સિસ્ટમ જે તે વસ્તુનું ચોક્સાઇપૂર્વક સ્થાન દર્શાવે છે. આ સેટેલાઇટ ડિવાઇસની પળેપળની ખબર રાખે છે. ઝડપથી દોડતા વાહનનું સ્થાન પણ તેની ગતિ સાથે નક્કી કરી શકાય છે.
♥ શરીરનું અદભુત પ્રવાહી લોહી ♥

→ આપણા શરીરના વજનનો સાત ટકા ભાગ લોહીનો છે. લોહી એટલે લાલ પ્રવાહી. તે રક્તવાહિની દ્વારા આખા શરીરમાં ફરીને દરેક અંગ-અવયવને શક્તિ અને ઓક્સિજન પૂરા પાડે છે.

→ લોહી પાણીનું બનેલું છે. તેમાં લાલ કણો, પ્લાઝમા અને સફેદ કણો હોય છે. લોહીમાં લાલકણો વધુ હોવાથી તે લાલ દેખાય છે.

→ લોહી આપણા શરીરમાં તૈયાર થતું કુદરતી દ્રવ્ય છે. શરીરમાં શક્તિનો સંચાર લોહીમાંના લાલકણો દ્વારા થાય છે. રક્તકણો ૧૨૦ દિવસ કામ કરી નાશ પામે છે. તેના સ્થાને નવા રક્ત કણો ઉમેરાયા કરે છે. હાડકાના પોલાણમાં કરોડોની સંખ્યામાં રક્તકણો પેદા થયા કરે છે.

→ લોહીમાં કોલેસ્ટોરોલ, ઓક્સિજન, સુગર, હિમોગ્લોબીન જેવા જીવનરક્ષક દ્રવ્યો પણ હોય છે. રોગોના નિદાન માટે 'બ્લડ ટેસ્ટ' મહત્વનું
સાધન છે.

→ લોહી કુદરતી દ્રવ્ય છે. તે લેબોરેટરીમાં બની શકતું નથી. પરંતુ ઘાયલ થયેલા કોઇ દર્દીને અન્ય વ્યક્તિનું લોહી આપી બચાવી શકાય છે.
રક્તદાનની આ પ્રક્રિયા માટે વિજ્ઞાાનીઓએ
લોહીના વર્ગીકરણ કરી તેના ગ્રૂપ પણ બનાવ્યા
છે.

Monday, 27 April 2015

♥ महापुरुषों के लोकप्रिय नाम ♥


⇒ गुरुजी -- एम. एस. गोलवलकर
⇒ जननायक -- कर्पूरी ठाकुर
⇒ लोक नायक -- जय प्रकाश नारायण
⇒ दीन बन्धु --सी. एफ. एनड्रयूज
⇒ देश बन्धु -- चित्तरंजनदास
⇒ पंजाब केसरी -- लाला लाजपतराय
⇒ देश रत्न डा -- राजेन्द्र प्रसाद
⇒ आंध्र केसरी -- टी. प्रकाश
⇒ वयोवृद्ध पुरुष -- दादा भाई नौरोजी
⇒ प्रियदर्शी -- अशोक
⇒ स्वर कोकिला -- लता मंगेशकर
⇒ स्पैरो - मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह
⇒ चक्रवर्ती -- राज गोपालाचारी
⇒ तोता ए हिंद -- आमिर खुसरो
⇒ तराना ए हिंद -- ग़ालिब
⇒ उड़नपरी -- पी. टी.उषा
⇒ युग पुरुष -- महात्मा गाँधी
⇒ राष्ट्र पिता -- महात्मा गाँधी
⇒ बापू -- महात्मा गाँधी
⇒ बिहार केसरी -- डा. श्री कृष्ण सिंह
⇒ शांति पुरुष -- लाल बहादुर शास्त्री
⇒ लौह पुरुष -- सरदार वल्लभ भाई पटेल
⇒ बादशाह खान -- खान अब्दुल गफ्फार खां
⇒ सीमांत गाँधी -- खान अब्दुल गफ्फार खां
⇒ नेताजी -- सुभाष चन्द्र बोस
⇒ महात्मा गाँधी के पांचवे पुत्र -- जमना लाल बजाज
⇒ बड़े साहब -- डा.अनुग्रह नारायण सिंह
⇒ मेडेन क्विन -- एलिजाबेथ प्रथम
⇒ लाल बाल पाल -- लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल
⇒ अजात शत्रु डा. -- राजेन्द्र प्रसाद
⇒ महामना -- मदन मोहन मालवीय
⇒ गुरु देव -- रवीन्द्र नाथ टैगोर
⇒ राजर्षि -- पुरुषोत्तम दास टंडन
⇒ शेरे कश्मीर -- शेख अब्दुल्लाह
⇒ बंग बन्धु -- शेख मुजीबुर्रहमान
⇒ बंगाल केसरी -- आशुतोष मुखर्जी
⇒ बिहार गाँधी -- डा राजेन्द्र प्रसाद
⇒ लोक मान्य -- बाल गंगाधर तिलक
⇒ जे. पी. -- जय प्रकाश नारायण
⇒ माता बसंत -- एनी बेसेंट
⇒ भारतीय राजनीति के भीष्मपितामह -- दादा भाई नौरोजी
⇒ बिहार विभूति -- डा.अनुग्रह नारायणसिंह
⇒ बाबूजी -- जगजीवन राम

Thursday, 23 April 2015

♥ AMAZING AIRPORT ♥

♥ વિવિધ સાધનો ♥

●1.સ્ટેથોસ્કોપ : હદયના ધબકાર માપવા વપરાતું સાધન

●2.ટેલિસ્કોપ : દૂરનો ગ્રહ જોવા માટેનું સાધન

●3.એપિસ્કોપ : પરાવર્તિત ચિત્ર જોઈ શકાય તેવું સાધન

●4.એપિડાયોસ્કોપ : પદાર્થને વિસ્તૃત બનાવી જોવા માટેવપરાતું સાધન

●5.ગાયરોસ્કોપ : પૃથ્વીના ભ્રમણની અસર બતાવતું સાધન

●6.ગેલ્વેનોસ્કોપ : વિદ્યુતપ્રવાહની સ્થિતિ દર્શાવતું સાધન

●7.પેરિસ્કોપ : અંતરાય છતાં વસ્તુઓ જોવા વપરાતું સાધન

●8.બેરોસ્કોપ : હવાના દબાણનો ફેરફાર બતાવતું સાધન

●9.ઈલેકટ્રોસ્કોપ : પદાર્થનો વિદ્યુતભાર દર્શાવતું સાધન

●10.હાઈડ્રોસ્કોપ : સમુદ્રનું તળિયું જોવા માટે વપરાતું સાધન

●11.હોરોસ્કોપ : હસ્તસામુદ્રિક શાસ્ત્ર અને તેનું દર્શન કરાવતું શાસ્ત્ર

●12.માઈકોસ્કોપ : લેન્સ પદ્ધતિથી પદાર્થને મોટો બતાવતું સાધન

●13.રેડિયોટેલિસ્કોપ : અવકાશી પદાર્થોમાંથી આવતા રેડિયો અવાજો ઝીલતું સાધન

●14.સિનેમાસ્કોપ : ત્રણ પરિમાણ દશ્યમાન થાય તેવી યાંત્રિક યોજના

●15.સ્ટિરિયોસ્કોપ : ઝીણી વસ્તુને મોટી બતાવતું સાધન

●16.એન્ડોસ્કોપ : ગૃહદર્શક સાધન

●17.ઓટોસ્કોપ : કર્ણદર્શક સાધન

●18.એસિલોગ્રાફ : વિદ્યુતપ્રવાહની ધ્રુજારી માપવી

●19.કાર્ડિયોગ્રાફ : હદયના દબાણની અસર નોંધતું સાધન

●20.કેસ્કોગ્રાફ : વનસ્પતિને થતાં સંવેદનો દર્શાવતું સાધન

●21.ટેલિગ્રાફ : તાર સંદેશો નોંધનાર સાધન

●22.થર્મોગ્રાફ : દિવસના ઉષ્ણતામાનની અસરવાળો ગ્રાફ બતાવતું સાધન

●23.સિનેમેટોગ્રાફ : હાલતાચાલતા ચિત્રની ફિલ્મ બનાવતું સાધન

●24.સિસ્મોગ્રાફ : ધરતીકંપ માપક સાધન

●25.એડિફોન : બહેરા માણસો માટે સાંભળવા માટે મદદ કરતું સાધન

●26.ઓપ્ટોફોન : આંધળો માણસ છાપેલું પુસ્તક વાંચી શકે તેવું સાધન

●27.માઈક્રોફોન : વીજળીની મદદથી અવાજને મોટો બનાવતું સાધન

●28.હાઈગ્રોફોન : પાણીની અંદર અવાજનો વેગ માપતું સાધન

●29.ગ્રામોફોન : રેકર્ડ પરથી અસલ અવાજ ઉત્પન્ન કરતું સાધન

●30.ડિક્ટોફોન : કાગળો લખવાનું ગ્રામોફોનની જેમ કામકરતું સાધન

●31.એમીમીટર : વિદ્યુતપ્રવાહનું બળ માપતું સાધન

●32.ટ્રાન્સમીટર : રેડિયોનાં વીજળીક મોજા મોકલવાનું સાધન

●33.થર્મોમીટર : તાપમાન માપવાનું સાધન

●34.માઈલોમીટર : વાહને કાપેલ અંતર દર્શાવતું સાધન

●35.વોલ્ટામીટર : વિદ્યુત પૃથક્કરણ કરવા માટે વપરાતું સાધન

●36.સ્પીડોમીટર : ગતિશીલ વાહનની ગતિનો વેગ દર્શાવતું સાધન

●37.હાઈગ્રોમીટર : હવામાં રહેલ ભેજ માપવાનું સાધન

●38.હાઈડ્રોમીટર : પ્રવાહીની વિશિષ્ટ ઘનતા માપવાનું સાધન

●39.મેગ્નોમીટર : ચુંબકીય ક્ષેત્રમાપક સાધન

●40.ઓપ્ટોમીટર : દષ્ટિ ક્ષમતામાપક સાધન

●41.પાર્યઝોમીટર : સંઘહતા માપક સાધન

●42.ઈન્ટરફેરોમીટર : પકાશ તરંગ માપક સાધન

●43.એટમોમીટર : બાષ્પદર માપક સાધન

●44.એકિટનોમીટર : કિરણતીવ્રતા માપક સાધન

●45.એનિમોમીટર : વાયુવેદ દિશા માપક સાધન

●46.ઓડિયોમીટર : શ્રવણશક્તિ માપક સાધન

●47.કલરિમીટર : વર્ણ તીવ્રતા માપક સાધન

●48.ઓલ્ટિમીટર : ઉન્નતતા માપક સાધન

●49.કેથેટોમીટર : દ્રવતલતા માપક સાધન

●50.કેલરીમીટર : ઉષ્મામાપક સાધન

●51.કોનોમીટર : કાલ માપક સાધન

●52.પિકનોમીટર : પ્રવાહી લક્ષણ માપક સાધન

●53.કિલનોમીટર : ઢાળ માપક સાધન

●54.કાયોમીટર : અતિ નિમ્ન તાપ માપક સાધન

●55.ગેલ્વેનોમીટર : વીજમાપક સાધન

●56.ગોનિયોમીટર : કોણ માપક સાધન

●57.ગોસમીટર : ચુંબકત્વ માપક સાધન

●58.ગ્રેવિમીટર : ગુરુત્વ માપક સાધન

●59.ડેન્સીમીટર : ઘનતા માપક સાધન

●60.પિરહેલિયોમીટર : સૂર્યકિરણ માપક સાધન

●61.પ્લુવિયોમીટર : વર્ષામાપક સાધન

●62.પાયરોમીટર : ઉચ્ચતાપ માપક સાધન

●63.પ્લેનિમીટર : સમતલ ફલ માપક સાધન

●64.ફોટોમીટર : પ્રકાશ માપક સાધન

●65.બેકમેન થર્મોમીટર : તાપવિકાર માપક સાધન

●66.બેરોમીટર : વાયુભાર માપક સાધન

●67.માઈકોમીટર : સુક્ષ્મતા માપક સાધન

●68.મેખમીટર : પરાધ્વનિ વેગ માપક સાધન

●69.રિફેકટોમીટર : વક્રીકારકતા માપક સાધન

●70.લેકટોમીટર : દૂગ્ધ ઘનતા માપક સાધન

●71.વાઈનોમીટર : મદિરામાં મધાર્ક માપક સાધન

●72.વેરિયોમીટર : વિમાન ચડઉતર માપક સાધન

●73.સ્ફેરોમીટર : ગોળાકાર માપક સાધન

●74.સેલિનોમીટર : ક્ષારતા માપક સાધન

♥ उच्च न्यायालय ♥

1. वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) हैं ?
►-24 ( जो सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों तक विस्तृत है )

2. ‘भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय रख सकता है’- ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है ?
►-अनुच्छेद 214

3. क्या उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, जिसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है ?
►-हां

4. राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है ?
►-उच्च न्यायालय

5. संविधान का अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय के बारे में क्या कहता है ?
►-इसका गठन एक मुख्य न्यायधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा जो समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

6. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है ?
►-राज्यपाल

7. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
►-सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है ।

8. हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
►-संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ।

9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु-सीमा कितनी है ?
►-62 वर्ष (अनुच्छेद 217, 224) के द्वारा निर्धारित

10. कदाचार और असक्षमता के आधार पर हाईकोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है ?
►-महाभियोग प्रक्रिया ( इसी प्रक्रिया के जरिए सुप्रीम के जज को भी हटाया जाता है ) ।

11. समय से पूर्व कोई भी न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है ?
►-राष्ट्रपति

12. लोक अदालत क्या है ?
►-कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच ।

13. क्या लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है ?
►-नहीं । यह निर्णय अंतिम होते हैं ।

14. भारत में पहली लोक अदालत कहां स्थापित की गई ?
►-महाराष्ट्र

15. किस राज्य की उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था ?
►-केरल हाईकोर्ट (सन् 1997 में)

16. खंडपीठ क्या है ?
►-वैसी जगह जहां हाईकोर्ट अपने मूल स्थान के अलावे भी कार्य करता है । जैसे- उत्तरप्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में हैं । लेकिन लखनऊ में खंडपीठ बना है । इसी तरह मध्यप्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है । लेकिन इंदौर और ग्वालियर में भी खंडपीठ बनाई गई है । कुछ केंद्रशासित राज्यों में जहां हाईकोर्ट नहीं है, वहां खंडपीठ ही फैसला सुनाती है । अंडमान- निकोबार द्वीप समूह का खंडपीठ पोर्टब्लेयर में

Sunday, 19 April 2015

♥ ગુજરાતના ગૌરવવંતા ખેલાડીઓ ♥

THNX TO, 
MITHUN PATEL


♥ સેક્યુલરિઝમ ♥


♥ અશફાક-ઉલ્લા-ખાન ♥


♥ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ ♥


♥ भारत के राष्ट्रपति - सामान्य ज्ञान ♥

● भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है— राष्ट्रपति

● भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश केसम्राट से की जा सकती है— ब्रिटेन के सम्राट से

● राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है— राष्ट्रपति

● भारतीय संविधानके अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है— राष्ट्रपति

● भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है— राष्ट्रपति

● भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए— 35 वर्ष

● राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है— समानुपातिक प्रतिनिधित्व एंव एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा

● भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है— निर्वाचन आयोग

● राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं— उच्चतम् न्यायालय में

● भारत के राष्ट्रपति काचुनाव किनते वर्षों के लिए होता है— 5 वर्ष

● राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है— संसद द्वारा महाभियोग चलाकर

● राष्ट्रपति पर महाभियोगकिस आधार पर लगाया जाता है— संविधान का अतिक्रमण करनेपर

● राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है— अमेरिका से

● भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— भारत का मुख्य न्यायाधीश

● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है— अनुच्छेद-60

● राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है— उपराष्ट्रपति को

● राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है— लोकसभाध्यक्ष को

● भारत के कौन-से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे— नीलम संजीव रेड्डी

● स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे— बिहार से

● भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई— डॉ. जाकिर हुसैन

●भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है— उपराष्ट्रपति की

● वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है— राष्ट्रपति

● लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है— 14

● भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है— संघीय मंत्रीपरिषद

● कौन-सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा— एम. हिदायतुल्ला

● किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है— धन विधेयक को

● युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषण कौन कर सकता है— राष्ट्रपति

● किसी व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकताहै— राष्ट्रपति

● भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था— भारतीय डाकघर अधिनियम

● भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुप्स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा— सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

● अध्यादेश जारी करने काअधिकार राष्ट्रपति का कौन-सा अधिकार है— विधायी अधिकार

● भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है
— सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा

● श्रीमति प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन-सी राष्ट्रपति बनी थीं— 12वीं

● कौन-से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए— डॉ. राजेंद्र प्रसाद

● किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है— राष्ट्रपति को

● भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है— राष्ट्रपति

● भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसेहुआ— संविधान सभा द्वारा

● भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है— 12

● भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है— 1,50,000 रुपए प्रतिमाह

● किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय के लिए रह सकता है— 3 वर्ष

● राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है— राष्ट्रपति

● भारतीय संविधान के अनुसार भारत काराष्ट्रपति राज्य का क्या होता है— राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष

● भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है— अप्रत्यक्ष रूप से

● राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है— 50-50

● भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है— राष्ट्रपति के चुनाव में

● राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है— 6 माह में

● भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पदपर कौन रह सकता है— राज्यपाल

● राष्ट्रपति किस सूचीके विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है— संघ व समवर्ती सूची पर

● जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है— राष्ट्रपति की अनुमति के बाद

Saturday, 18 April 2015

♥ Country - National Emblem ♥

• India — Ashoka Chakra
• Sri Lanka — Lion
• Syria — Eagle
• U.K — Rose
• Bangladesh — Water Lily
• Belgium — Lion
• Chile — Candor & Huemul
• Dominica — Sisserou Parrot
• Germany — CornFlower
• Pakistan — Crescent
• Spain — Eagle Sierra
• Leone — Lion
• Sudan — SecretaryBird
• Turkey — Crescent & Star
• U.S.A — Golden Rod
• Australia— Kangaroo
• Barbados — Head of a Trident
• Canada — White Lily
• Denmark — Beach
• France — Lily
• Guyana — Canje Pheasant
• Ireland — Shamrock
• Italy — White Lily
• Japan — Chrysanthemum
• Luxembourg— Lion with Crown
• Netherlands — Lion
• Norway — Lion Papua New.
• Guinea —Bird of paradise
• Senegal —Bhobab Tree
• Hong Kong — Bauhinia(Orchid Tree)
• Iran — Rose
• Israel — Candelabrum
• Ivory Coast — Elephant
• Lebanon — Cedar Tree
• Mongolia — The Soyombo Cross, Kiwi,Fern.

♥ ભારતનાં મુખ્ય બંદરો ♥

૧. કંડલા (ગુજરાત ) – પશ્વિમ તટનું મુકત વ્યાપાર ક્ષેત્ર

૨. મુંબઇ (મહારાષ્ટ્ર) – પશ્વિમ તટનું ભારત્નું સૌથી મોટુ પ્રાકૃતિક બંદર

૩. જવાહરલાલ નહેરુ (ન્હાવા શેવા ) (મહારાષ્ટ્ર) – પશ્વિમ તટનું નવી તકનીકીથીસુસજ્જ બંદર

૪. માર્મગોવા (ગોવા) – પશ્વિમ તટનું ગોવા નું મહત્વનુ બંદર

૫. ન્યૂ મેંગલોર (કર્ણાટક) –પશ્વિમ તટનું મહત્વનુ બંદર

૬. કોચીન (કેરલ) – પશ્વિમ તટનું પ્રાકૃતિક બંદર

૭. પારાદ્રીપ (ઉડીશા) – પૂર્વી તટનું, લોખંડ્ની નિકાસ માટે નું બંદર

૮. વિશાખાપટ્ટનમ ( આંધ્રપ્રદેશ) – પૂર્વી તટનું ભારતનું સૌથી ઉડું બંદર

૯. કોલકાતા ( પ. બંગાળ ) – પૂર્વી તટનું હૂનલી નદી પરનું બંદર

૧૦. હલ્દિયા ( પ. બંગાળ ) પૂર્વી તટનું કોલકાતા ના બંદરની ભીડ ઓછે કરવા બનાવેલ બંદર

૧૧. તૂતીકોરિન (તમિલનાડુ )

૧૨. પોર્ટ ક્લેયર ( આંદોમાન નિકોબાર )

Friday, 17 April 2015

♥ શાકભાજી : ગુણ-અવગુણ ♥


♥ ભારતનાં વન્ય પ્રાણીઓના અભયારણ્યો ♥

♠ ઇંટન્ગકી અભયારણ્ય
‍ : કોહિમા (નાગાલૅન્ડ)

♠ કર્નાળા પક્ષી અભયારણ્ય
: પનવેલ (મહારાષ્ટ્ર)

♠ કોલ્લેરુ પક્ષી અભયારણ્યય
: એલુરુ (આંધ્ર પ્રદેશ)

♠ ગીર અભયારણ્ય :
જૂનાગઢ (ગુજરાત)

♠ કોયલાદેવ ઘાના પક્ષી અભયારણ્ય:
ભરતપુર (રાજસ્થાન)

♠ તાનસા અભયારણ્ય
: ઠાણે (મહારાષ્ટ્ર)

♠ દાંડેલી અભયારણ્ય‍ :
ધારવાડ (કર્ણાટક)

♠ ડાચીગામ અભયારણ્ય‍ :
ડાચીગામ (જમ્મુ અને કાશ્મીર)

♠ નળસરોવર પક્ષી અભયારણ્ય :
અમદાવાદ જિલ્લો (ગુજરાત)

♠ પંચમઢી અભયારણ્ય
: હોશંગાબાદ (મધ્ય પ્રદેશ)

♠ પરિયાર અભયારણ્ય :
ઇડક્કી (કેરલ)

♠ પલામૂ વાઘ અભયારણ્ય :
ડાલ્ટનગંજ (ઝારખંડ)

♠ મેળઘાટ અભયારણ્ય :
મેળઘાટ (મહારાષ્ટ્ર)

♠ મુડુમલાઇ અભયારણ્ય
: નીલીગરિ (તમિલનાડુ)

♠ રાધાનગરી અભયારણ્ય
: કોલ્હાપુર (મહારાષ્ટ્ર)

♠ રણથંભોર વાઘ અભયારણ્ય‍
: સવાઇ માધોપુર (રાજસ્થાન)

♠ વાયનાડ અભયારણ્ય
: કન્નાનોર (કેરલ)

♠ શરાવતી અભયારણ્ય
: શિમોગા (કર્ણાટક)

♠ શિકારીદેવી અભયારણ્ય
: મંડી (હિમાચલ પ્રદેશ)

♠ શિવપુરી અભયારણ્ય
: શિવપુરી (મધ્ય પ્રદેશ)

♠ સુંદરવન વાઘ અભયારણ્ય
: ચોવીસ પરગણા (પશ્ર્ચિમ બંગાળ)

♠ સારિસ્કા અભયારણ્ય :
સારિસ્કા (રાજસ્થાયન)

♠ સોનાઇરૂપા અભયારણ્ય :
તેઝપુર (અસમ)

♠ વેડનતાંગલ પક્ષી અભયારણ્ય
: વેડનતાંગલ (તમિલનાડુ)

♠ ચંદ્રપ્રભા અભયારણ્ય :
વારાણસી (ઉત્તર પ્રદેશ)

♠ ઘટપ્રભા પક્ષી અભયારણ્ય :
બેલગામ (કર્ણાટક)

♠ જલદાપાડા અભયારણ્ય
: જલપાઈગુરી (પશ્ચિમ બંગાળ)

♠ કત્રી ગેમ અભયારણ્ય :
બસ્તર (છત્તીસગઢ)

♠ મનાસ વાઘ અભયારણ્ય :
બારપેટા (અસમ)

♠ મેલાપટ્ટુ પક્ષી અભયારણ્ય :
નેલ્લૂર (આંધ્ર પ્રદેશ)

♠ રંગનથિટ્ટુ પક્ષી અભયારણ્ય
મૈસૂર (કર્ણાટક)

♠સિમ્લીટપાલ વાઘ અભયારણ્ય :
મયૂરભંજ (ઓરિસ્સા)

♠ સુલતાનપુર લેક પક્ષી અભયારણ્ય
: ગુડગાંવ (હરિયાણા)..

♥ पृथ्वी की संरचना ♥


1. पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका
है ?
►-दो तिहाई भाग (71 प्रतिशत)

2. पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई ?
►-करीब 4.6 अरब वर्ष पहले

3. पृथ्वी का आकार कैसा है ?
►-चपटा दीर्घवृत्त (oblate spheroid/ellipsoid)

4. पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है ?
►-42 किलोमीटर

5. किसने साबित किया पृथ्वी नारंगी के समान है ?
►-सर आइजक न्यूटन

6. किसने पृथ्वी के आकार को नारंगी के बजाय नाशपती की तरह बताया ?
►-जेम्स जीन

7. पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है ?
►-तीन भाग-
1. भू-पर्पटी (crust)
2. आवरण (mantle)
3. केंद्रीय भाग (core)

8. पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं ?
►-भू- पर्पटी या भूपटल

9. भूपटल कितने बड़े क्षेत्र में फैला है ?
►-34 किलोमीटर अंदर

10. भूपटल मुख्य रूप से किससे बना है ?
►-अवसादी और ग्रेनाइट चट्टान

11. भूपटल की रचना किन पदार्थों से हुई ?
►-सियाल और सीमा । ये भूपटल के भाग हैं ।

12. सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ?
►-डेली

13. भूपटल में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है ?
►-40.80 प्रतिशत ऑक्सीजन

14. भूपटल में ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है ?
►-27.72 प्रतिशत सिलिकन

15. भूपटल में पाई जाने वाली तीसरी अहम चीज क्या है ?
►-8.13 प्रतिशत एल्युमिनीयम

16. व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है ?
►-मेंटल (आवरण)

17. मेंटल की मोटाई कितनी है ?
►-2900 किलोमीटर

18. मेंटल किन पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है ?
►-बेसाल्ट पत्थर

19. मेंटल के किस हिस्से में मैग्मा चैंबर पाए जाते हैं ?
►-निचली परत

20. मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है ?
►-83 प्रतिशत

21. पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत कौन सी है ?
►-निफे या कोर

22. निफे में कौन सी चीज बहुतायत मात्रा में पाई जाती है ?
►-निकिल तथा लोहा

23. कोर का भार पृथ्वी के भार का कितना है ?
►-एक तिहाई

24. पृथ्वी के आयतन का करीब कितना प्रतिशत हिस्सा कोर का आयतन है ?
►-1/6 भाग

25. पृथ्वी की आंतरिक संचरना में लोहे की मात्रा कितनी है ?
►-5 प्रतिशत

26. कोर का तापमान कितने से कितने के बीच होता है ?
►-4000 C-5000 C

27. पृथ्वी के चुंबकत्व की वजह क्या है ?
►-कोर में लोहे का अत्यधिक सांद्रण

28. पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है ?
►-1 C

29. पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचा क्षेत्र कहां पाया जाता है ?
►-जॉर्डन में मृत सागर के पास ( यह क्षेत्र समुद्र तल से 400 मीटर नीचा है )

30. सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है ?
►-पाइथोगोरस

31. पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है ?
►-माउंट एवरेस्ट

32. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है ?
►-8,848 मीटर

33. समुद्र का सबसे गहरा भाग कौन सा है ?
►-मेरियाना की खाई में चेलेंजर गर्त ( प्रशांत महासागर

Thursday, 16 April 2015

♥ IMP 100 GK QUESTIONS ♥

1
गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है ?
उत्तर : शिव को

2.
दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था ?
उत्तर : मुहम्मद बिन तुगलक ने

3.
हम्जमाना नाम चित्रित पांडुलिपि का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ ?
उत्तर : ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली

4.
किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्कमुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की ?
उत्तर : जहाँगीर ने

5.
किसके वायसरायकाल में (1885) तीन प्रमुख कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट स्थापित हुए ?
उत्तर : जॅान लारेंस के शासनकाल में

6.
दिल्ली सल्तनत के किन दो लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम ‘तारीख-ए-फिरोजशाही’ था ?
उत्तर : जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए-शिराज अफीफ की कृतियों का

7.
तुलव वंश का संस्थापक था ?
उत्तर : वीर नरसिंह

8.
हैदराबाद निजाम के राजवंश का क्या नाम था ?
उत्तर : आसफजाही

9.
किस गुप्त शासक ने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की ?
उत्तर : कुमारगुप्त प्रथम

10.
वास्को-डि-गामा प्रारंभ में भारत के किस बन्दरगाह पर पहुंचा था ?
उत्तर : कालीकट पर

11.
पं. मदन मालवीय ने 1909 में कौनसा समाचार-पत्र प्रारम्भ किया ?
उत्तर : लीडर

12.
1936 में ‘इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी’ की स्थापना किसने की थी  ?
उत्तर : डॅा. बी. आर. अम्बेडकर ने

13.
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (1936) में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई. इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया?
उत्तर : स्वामी सहजानन्द सरस्वती को

14.
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सन्दर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया ?
उत्तर : सरोजिनी नायडू ने

15.
मार्च 1925 में किसे केन्द्रीय लेजिस्लेटिव असेम्बली का अध्यक्ष चुना गया ?
उत्तर : विट्ठलभाई नटेल को

16. ‘
व्हाई सोशलिज्म’ नाम पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है ?
उत्तर : जय प्रकाश नारायण की

17.
किसके विरुद्ध महात्मा गाँधी का सत्याग्रह के लिए आह्वन उसका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था ?
उत्तर : रौलेट एक्ट के विरुद्ध

18.
रॅाबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी ?
उत्तर : 1765

19.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाडी अधिवेशन (1955) में समाज के समाजवादी ढाँचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया. इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की ?
उत्तर : यू. एन. ढेबर ने

20.
किस क्रांतिकारी ने इंगलैण्ड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरम्भिक केंद्र के रूप में इण्डियन होमरुल सोसाइटी की शुरुआत की ?
उत्तर : श्यामजी कृष्ण वर्मा

21.
किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम ‘स्वराज’ शब्द का प्रयोग किया ?
उत्तर : दादाभाई नौरोजी ने

22.
भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिन्दु जो सन् 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया
उत्तर : इंदिरा बिन्दु

23.
सन् 1869 ई. में किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किमी कम हो गई
उत्तर : स्वेज नहर

24.
विश्व का सबसे बड़ा तथा तेजी से वृक्ष करने वाला डेल्टा है
उत्तर : सुन्दरवन डेल्टा

25.
भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है ?
उत्तर : महाराष्ट्र
26.
सौराष्ट्र का हृदय किस शहर को कहा जाता है ?
उत्तर : राजकोट को

27.
लेसर का आविष्कार किसने किया था ?
उत्तर : टी. एच. मैमाँ

28.
रासायनिक रूप से ‘मिल्क ऑफ मैग्नेशिया’ होता है
उत्तर : मैग्नेशियम हाइड्रॅाक्साइड

29.
पके हुए अंगूर में पाया जाता है
उत्तर : ग्लूकोज

30. ‘
बिग एप्पल’ के नाम से किस शहर को जाना जाता है ?
उत्तर : न्यूयार्क

31.
आंत ज्वर होने का कारण है
उत्तर : जीवाणु

32.
फुटबॅाल के गोल की चौड़ाई कितने फूट होती है ?
उत्तर : 24 फूट

33.
भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमिकीकरण कब हुआ था ?
उत्तर : 1957

34.
पल्लवों की राजभाषा क्या थी ?
उत्तर : संस्कृत

35.
हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक ने कब की थी ?
उत्तर : 1770 ई. में

36.
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष कब घोषित किया गया था ?
उत्तर : 1962

37.
देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था ?
उत्तर : 1877 में

38.
लन्दन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है ?
उत्तर : फूट्सी

39.
अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था ?
उत्तर : मध्य-पाषाण काल में

40.
कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था ?
उत्तर : यूनानी

41.
देश में पंचायती राजव्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के किस जिले में लागू हुई थी ?
उत्तर : नागौर जिले में

42.
भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है ?
उत्तर : ‘सी बर्ड’ कारवाड़ (कर्नाटक में)

43.
काराकोरम राजपथ किन दो देशों को जोड़ता है ?
उत्तर : पाकिस्तान और चीन को

44.
लॅार्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला भारतीय क्रान्तिकारी कौन था ?
उत्तर : रास बिहारी बोस

45.
शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या कितनी है ?
उत्तर : तीस

46.
मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था ?
उत्तर : कैप्टन हॅाकिन्स (1609)

47.
बौद्धसंघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित थी
उत्तर : 15 वर्ष

48.
कलकत्ता स्टॅाक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी ?
उत्तर : 1907 में

49.
टमाटर में कौन-सा विटामिन पाया जाता है ?
उत्तर : विटामिन-K

50.
चीन में सिविल सेवा परीक्षाएँ कब आयोजित की गयी थी ?
उत्तर : 600 ई. में
50
जाफराबाद किस जिले में हे?
उत्तर: अमरेली

51.
संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था ?
उत्तर : लंदन में

52.
पीयुष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है ?
उत्तर : मस्तिष्क में

53.
किस बौद्ध संगीति में बौद्धधर्म हीनयान एवं महायान में बँट गया था ?
उत्तर : चतुर्थ

54. ‘
लैण्ड ऑफ कोआॅपरेटिव’ के नाम से किस देश को जाना जाता है ?
उत्तर : डेनमार्क

55.
अकबर का जन्म 1542 ई. में कहाँ हुआ था ?
उत्तर : अमरकोट में

56.
हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है ?
उत्तर : 24.4°

57.
वाशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ?
उत्तर : अपकेंद्रण के सिद्धांत पर

58.
विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है ?
उत्तर : कैनेडी

59.
वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है
उत्तर : त्वरण

60.
मधुशाला के रचयिता कौन थे ?
उत्तर : हरिवंश राय बच्चन

61.
किसने सुनील गवास्कर को ‘नाइट’ की उपाधि दी थी ?
उत्तर : महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने

62.
आइजोल किस राज्य की राजधानी है ?
उत्तर : मिजोरम की

63.
किस ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है ?
उत्तर : मंगल ग्रह पर

64.
बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था ?
उत्तर : कलीमुल्लाह

65.
भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है ?
उत्तर : पूणे

66.
1 माइक्रोन कितने मिमी. के बराबर होता है ?
उत्तर : .001 मिमी.

67.
पहली जनवरी 1999 को ‘यूरो’ मुद्रा का चलन यूरोप के कितने देशों में प्रारंभ किया गया है ?
उत्तर : 12 देशों में

68.
लैटेराइट मिट्टी में पायी जाती है
उत्तर : आयरन एवं सिलिका

69. `
मिशनरी ऑफ चैरिटी’ के प्रमुख कौन है ?
उत्तर : निर्मला

70.
जापान की राजधानी ‘टोक्यो’ किस द्वीप पर स्थित है ?
उत्तर : होंशू द्वीप पर

71.
रानी लक्ष्मी बाई अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गयी ?
उत्तर : कालपी के युद्ध में

72.
मानव सर्वप्रथम चन्द्रमा पर किस वर्ष उतरा ?
उत्तर : 1969 ई. में

73.
कला की ‘गंधार शैली’ का विकास किसके समय में हुआ था ?
उत्तर : कुषाण के

74.
प्लासी के युद्ध (23 जून, 1757) के समय बंगाल का नवाब कौन था ?
उत्तर : सिराजुदौला

75.
मराठों के कार्यकाल में ‘चौथ’ क्या था ?
उत्तर : एक कर
76.
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक ‘नील दर्पण’ के लेखक कौन थे ?
उत्तर : दीनबन्धु मित्र

77.
सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था ?
उत्तर : गोलकुंडा की खान से

78.
हैरी पॅाटर श्रृंखला पुस्तकों की लेखक जे.के. रोलिंग किस देश की नागरिक हैं ?
उत्तर : ब्रिटेन की

79.
अंकलेश्वर तथा कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में है ?
उत्तर : गुजरात में

80.
शेवरॅाय पहाड़ियाँ किस राज्य में है ?
उत्तर : तमिलनाडु में

81.
नौसेना की दक्षिण कमान है
उत्तर : कोचीन (कोच्चि) में

82.
N.C. C. की स्थापना किस वर्ष हुई ?
उत्तर : वर्ष 1948 में

83.
भारत के किस राष्ट्रपति ने ‘भारत की धर्म निरपेक्षता’ को स्थिरतापूर्वक ‘सर्व धर्म समभाव’ कहा ?
उत्तर : डॅा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने

84. ‘
ओलंपिक’ शब्द ‘ओलम्पस’ से आया है, यह किसका नाम है ?
उत्तर : पर्वत का

85.
विश्व में पहली सवारी रेलगाड़ी कब चली थी ?
उत्तर : 1825

86.
विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी ?
उत्तर : सिरिमावो भंडारनायिके

87.
वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभन्वित हुआ है ?
उत्तर : कृषि क्षेत्र

88.
शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई ?
उत्तर : 1986

89.
दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है ?
उत्तर : मौर्य

90.
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ?
उत्तर : सन् 1916

91.
नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था ?
उत्तर : गुप्त वंश

92.
सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं ?
उत्तर : ब्राह्मी

93.
विषुवतीय कटिबंध में वृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है -
उत्तर : अफ्रीका

94.
भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है
उत्तर : लॅार्ड डलहौजी को

95.
किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने ‘विविधताओं का मिश्रण’ कहा है ?
उत्तर : मुहम्मद बिन तुगलक

96.
1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था ?
उत्तर : चर्बी वाला कारतूस

97.
किस नदी को ‘बिहार का शोक’ कहा जाता है ?
उत्तर : कोसी

98.
कौनसी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है ?
उत्तर : गल्फस्ट्रीम

99.
चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ ?
उत्तर : हुमायूं और शेरशाह

100.
‘मेघदूत’ का लेखक कौन है ?
उत्तर : कालिदास