આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Friday, 28 July 2017

♥અજાયબ જીવ જગત ♥

💟 માખી એક સેકંડમાં ૩૦૦ વાર આંખ પટપટાવી શકે છે.

💟 મચ્છર એક સેકંડમાં ૩૦૦ વખત પાંખ ફફડાવી શકે છે.

💟 પતંગિયાની પાંખો હવાના દબાણમાં થયેલા ફેરફાર પારખી શકે છે.

💟 તમરાં તેના પગ પરના સૂક્ષ્મ વાળ વડે અવાજના સૂક્ષ્મ તરંગો પણ પારખી શકે છે.

💟  મધમાખીના પેટમાં આયર્ન ઓકસાઈડની રિંગ હોય છે. જેના વડે તે પૃથ્વીનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જાણીને રસ્તો શોધી શકે છે.

💟  શરીરના પ્રમાણમાં કીડીનું મગજ સૌથી મોટું હોય છે.

💟  કીડી જમીનની સપાટીથી પાંચ સેન્ટીમીટર ઊંડાઈએ થતું હલનચલન  પારખી શકે છે.

💟  ફલાય કલાકના ૯૦ કિલોમીટરની ઝડપે ઊડી શકે છે.

💟 વંદાનું માથું કપાઈ જાય તો પણ તે એક અઠવાડિયા સુધી જીવે છે.

💟  મચ્છર માણસને એક સાથે બે ડંખ મારે છે. એક ડંખ દ્વારા લોહી ચૂસે છે અને બીજા ડંખમાંથી નીકળતું પ્રવાહી લોહીને જામી જતું અટકાવી પાતળું રાખે છે.

♥ CRICKET FACTS (3) ♥


SOURCE - SPORTZWIKI

♥ सच में क्या? (3)♥

SOURCE - www.sachmekya.com