આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Monday, 30 September 2013

÷÷÷÷÷÷ OH GOD!! ÷÷÷÷÷÷

♥ વિશ્વનો સૌથી લાંબો ટ્રાફિક જામ ચીનના બેઇજિંગ  શહેરમાં થયો હતો

♥એ આશરે 60 માઈલ જેટલો લાંબો હતો અને 11 દિવસની લાંબી જહેમત બાદ કાબુમાં આવ્યો હતો.

♥ Solar System - Some important Facts ♥


* Biggest Planet-Jupiter

*Smallest Planet - Mercury

*Nearest Planet to Sun - Mercury

*Farthest Planet to Sun - Neptune

*Brightest Planet - Venus

*Nearest Planet to Earth-Venus

*Hottest Planet-Venus

*Coldest Planet-Neptune

*Red Planet-Mars

*Biggest Satelllite- Gany mede

*Smallest Satelllite - Deim os

*Blue Planet - Earth

*Morning Star - Venus

*Evening Star - Venus

*Planet with a Red
Spot -Jupiter

*Brightest planet outside Solar System-Sirius (Dog Star)

*Closet Star of Solar System-Proxima Centauri

*Fastest rotation in Solar System-Jupiter

*Slowtest rotation in Solar System-Venus

*Fatest revolution in Solar System-
Mercury

*Slowtest revolution in Solar System-Neptune

♥ भारत ♥

♦भारत का राष्ट्रीय ध्वज - तिरंगा
♦भारत का राष्ट्रीय गान - जन-गन-मन
♦भारत का राष्ट्रीय गीत - वन्दे मातरम्
♦भारत का राष्ट्रीय चिन्ह - अशोक स्तम्भ
♦भारत का राष्ट्रीय पंचांग - शक संवत
♦भारत का राष्ट्रीय वाक्य - सत्यमेव जयते
♦भारत की राष्ट्रीयता - भारतीयता
♦भारत की राष्ट्र भाषा - हिंदी
♦भारत की राष्ट्रीय लिपि - देव नागरी
♦भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत - हिंद देश का प्यारा         झंडा
♦भारत का राष्ट्रीय नारा - श्रमेव जयते
♦भारत के  राष्ट्र पिता - महात्मा गाँधी
♦भारत की राष्ट्रीय विदेशनीति - गुट निरपेक्ष
♦भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार - भारत रत्न
♦भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र - श्वेत पत्र
♦भारत का राष्ट्रीय वृक्ष - बरगद
♦भारत की राष्ट्रीय मुद्रा - रूपया
♦भारत की राष्ट्रीय नदी - गंगा
♦भारत का राष्ट्रीय पक्षी - मोर
♦भारत का राष्ट्रीय पशु - बाघ
♦भारत का राष्ट्रीय फूल - कमल
♦भारत का राष्ट्रीय फल - आम
♦भारत की राष्ट्रीय योजना - पञ्च वर्षीय योजना
♦भारत का राष्ट्रीय खेल - हॉकी
♦भारत की  राष्ट्रीय मिठाई - जलेबी
♦भारत के राष्ट्रीय पर्व
    २६ जनवरी (गणतंत्र दिवस),
    १५ अगस्त  (स्वतंत्रता दिवस),
     २ अक्तूबर  (गाँधी जयंती)

♥ भाषा विशेष ♥

•भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है!

• राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग अभी भी जारी है!

• कोंकणी ,मणिपुरी ,नेपाली तीन भारतीय को संविधान के 71संशोधन के पश्चात आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है!

• संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 18 भाषाएँ है!

• संविधान के 21 वें संशोधन द्वारा सिंधी को आठवीं अनुसूची में रखा गया है!

• यह अनुच्छेद-348 में उल्लिखित है
की न्यायालय और उच्च न्यायालयों की
सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा!

• 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग
का गठन किया गया!

♠ उष्मा ♠

♣किसी पदार्थ की विशिष्ट
ऊष्मा ,की वह मात्रा है,जो उस पदार्थ के
एकांक द्रव्यमान ताप वृध्दि उत्पन्न करती है
ऊष्मा मात्रक जुल/किग्रा केल्विन
होता है l

♣जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक
होती है l

♣ताप बढ़ने पर अधिकतर
पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है l

♣जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री से 40
डिग्री तक ताप बढ़ने पर घटती है
तथा इसके बाद बढ़ती है l

♣पारे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है
सोने की विशिष्ट ऊष्मा 130 जूल /
किग्रा-केल्विन होती हैl

♣नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में
परिवर्तन के लिए अनावश्यक ऊष्मा की
मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैl

♣बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी /
ग्राम हैl

♣वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलौरी /ग्राम
हैl

Sunday, 29 September 2013

♠ ROMAN NUMERAL CHART ♠

♠ SHARE IF YOU CARE ♠

♣ વીરપુરૂષો અને વીરાંગનાઓ વિશે માહિતી ♣

♥ ALL TELECOM PROVIDER INFORMATION ♥

♣ Presidents of Board of Control for Cricket in India (BCCI) ♣


1 R. E. Grant Govan 1928-1933

2 Sir Sikandar Hayat Khan 1933-1935

3 Hamidullah Khan 1935-1937

4 Digvijaysinhji of Nawanagar
1937-1938

5 P. Subbarayan 1938-1946

6 Anthony S. D'Mello 1946-1951

7 J.C. Mukherji 1951-1954

8 Maharajkumar of Vizianagram 1954-1956

9 Sardar Surjitsingh Majithia
1956-1958

10 R.K. Patel 1958-1960 (data by
facebook/cnaonweb

11 M. A. Chidambaram 1960-1963

12 Fatehsinghrao Gaekwad 1963-1966

13 Z.R. Irani 1966-1969

14 A.N. Ghose 1969-1972

15 P.M. Rungta 1972-1975(data by facebook/cnaonweb

16 Ramprakash Mehra 1975-1977

17 M. Chinnaswamy 1977-1980

18 S. K. Wankhede 1980-1982

19 N.K.P. Salve 1982-1985

20 S. Sriraman 1985-1988

21 B.N. Dutt 1988-1990(data by
facebook/cnaonweb

22 Madhavrao Scindia 1990-1993

23 I.S. Bindra 1993-1996

24 Raj Singh Dungarpur 1996-1999

25 A. C. Muthiah 1999-2001

26 Jagmohan Dalmiya 2001-2004

27 Ranbir Singh Mahendra 2004-2005

28 Sharad Pawar 2005-2008(data by facebook/cnaonweb

29 Shashank Manohar 2008-2011

30 N. Srinivasan 2011-Incumbent

Saturday, 28 September 2013

♦INFORMATION OF SOLAR SYSTEM ♦


1. The brightest planet as seen from Earth-----Venus

2. The planet also known as Earth’s twin-----Venus

3. The planet, which rotates in a
direction opposite to that of
others------Venus

4. The planet, which has prominent
rings around it------Saturn

5. Planets which have no
satellites---Mercury & Venus

6. The planet with the longest
day------Venus (244 hrs)

7. The planet with the shortest
day------Jupiter (9 hrs 55 mts)

8. The planet also known as Evening/Morning star------Venus

9. The Jovian planets------Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptune

10. The star nearest to the earth------Proxima Centauri

11. The hottest planet in the solar
system------Venus

12. The largest satellite in the solar
system------Ganymede – Satellite of the Jupiter

13. The planet also known as the Red Planet------Mars

14. The highest known mountain in
the solar system------Olympus Mons on Mars

15. The asteroid belt lies
between------Mars and Jupiter

16. The largest asteroid also known as a dwarf planet----- Ceres

17. Pluto earlier considered a planet is now considered a dwarf planet and a part of------Kuiper belt

18. Halley's comet last appeared in
1986 and is expected to appear next in------2061

19. The galaxy nearest to the milky
way------Andromeda

20. The planet whose density is less than that of water----Saturn

♠ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ♠


अजंता की गुफाएँ – औरंगाबाद
अमरनाथ की गुफा – कश्मीर
अजमेर का किला – जयपुर
आनंद भवन – इलाहबाद
बीबी का मकबरा – औरंगाबाद
ब्लैक पगोडा – कोणार्क (उड़ीसा)
बृहदेश्वर मंदिर – तंजौर
वृन्दावन बाग – मैसूर
इमामबाड़ा – लखनऊ
चार मीनार – हैदराबाद
चिल्का झील – उड़ीसा
दिलवाड़ा का मंदिर – माउन्ट आबू
रायगढ़ का किला – महाराष्ट्र
एलोरा का गुफा – औरंगाबाद
स्वर्ण मंदिर – अमृतसर
गोल गुम्बज – बीजापुर
गोलघर – पटना
हवा महल – जयपुर
लक्ष्मी विलास महल – बड़ौदा
जल महल – उदयपुर
ताजमहल – आगरा
पंचमहल – फतेहपुर सिकरी
लालगढ़ महल – बीकानेर
जगन्नाथ मंदिर – पुरी
विजय स्तम्भ – चित्तौड़गढ़
जमा मस्जिद – दिल्ली
जंतर-मंतर – दिल्ली
कैलाश मंदिर – एलोरा
महाकालेश्वर मंदिर – उज्जैन
अरविन्द आश्रम – पांडिचेरी
मिथिला विश्वविद्यालय – दरभंगा

♣♠♥ GK IN HINDI ♥♠♣ •


• लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है l

• मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है l

•भारत में TISCO की स्थपना 1907 हुई .
व्यास नदी पर ‘पोंग बाँध का निर्माण किया गया है l

•पिग्मी जनजाति के लोग कांगो घाटी में रहते है l

•फैनेरिटिक आग्नेय शैले बड़े कण वाले आग्नेय
शैले है l

•बालुका पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है l

• अरावली पर्वत शश्रेणी की पहाडिया राजस्थान
की पूर्वी सीमा से लेकर दिल्ली के दक्षीण पश्चिम तक है l

•केक की भूमि स्कौटलैंड को कहा जाता है l

• पेन्नार नदी का उद्गम कोलार जिला (कर्नाटक ) से होता है l

• पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को हुआ
था !

•1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की !

•माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटते हुए अरब सागर में गिरती है !

•मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर को जोड़ती है !

•एकान्कागुआ दक्षिण अमेरिका की इंडीज में स्थित चोटी है !

•16 फरबरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया !

•नासा का सम्मलेन 2007 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हुआ था !

•तराना –ए-हिंद पुस्तक  के लेखक इकबाल है !

•तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवम्बर 1932
को प्रारंभ हुआ !

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷GK÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


♥ऊष्मा का एक स्थान का संचरण चालन
द्वारा होता हैl

♥सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर संवहन
विधि द्वारा पहुँचती है l

♥प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो विद्युत-चुम्बकीय तरंगों के रूप में
संचारित होती है प्रकाश ,अनुप्रस्थ तरंग
होती हैl

♥प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में
बम्बई में हुई l

♥कलिंग का युद्ध 261 बी. सी. में हुआ l.

♥16 फरबरी 2005 से क्योटो प्रोटोकोल
लागू किया गया l

♥गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नाइजर
नदी तेल की नदी नाम से विख्यात है l

♥जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जल
प्रपात है l

♥1906 के कोलकाता के कांग्रेश अधिवेशन
की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने
की थी l

♥‘’India wins freedom ‘’ अब्दुल कलामकी पुस्तक है l

♥ GK ♥


♠भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से
थाणे तक चलाई गई l

♠हॉलमार्क योजना 12 अप्रैल
2000 से शुरू की गई l

♠इको मार्क 1991 से प्रभावी है .
एगमार्क 1986 से प्रभावी है l

♠विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय विक्त
निगम की स्थापना जुलाई 1956 मे की थी l

♠भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है l

♠विश्व की कुल जनसँख्या में भारत
का हिस्सा 17.5 प्रतिशत है l

♠सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला धर्म जैन है l

♠न्यूनतम महिला साक्षरता वाला धर्म मुस्लिम हैl

♠न्यूनतम जनसँख्या वाला राज्य सिक्किम है l♣ FIFA World Cup Football—All time Winners (Year—Host Country—Winner—Score) ♣


2010—South Africa —Spain—
Spain 1-0 Netherlands

2006—Germany—Italy—Italy
1-1 (5-3) France

2002—Japan / S. Korea —
Brazil—Brazil 2-0 Germany

1998—France— France—France
3-0 Brazil

1994—US—Brazil—Brazil 3-2
Italy

1990—Italy—Germany—
Germany 1-0 Argentina

1986—Mexico—Argentina—
Argentina 3-2 Germany

1982—Spain—Italy—Italy 3-1
Germany

1978—Argentina—Argentina—
Argentina 3-1 Holland

1974—Germany—Germany—
Germany 2-1 Holland

1970—Mexico—Brazil—Brazil
4-1 Italy(data by facebook/
cnaonweb

1966—England—England—
England 4-2 Germany

1962—Chile—Brazil—Brazil
3-1 Czechoslovakia

1958—Sweden—Brazil—Brazil
5-2 Sweden

1954—Switzerland—Germany—
Germany 3-2 Hungary

1950—Brazil—Uruguay—
Uruguay 2-1 Brazil

1946— not held (data by
facebook/cnaonweb

1942— not held

1938—France—Italy—Italy 4-2
Hungary

1934—Italy—Italy—Italy 2-1
Czechoslovakia

1930—Uruguay—Uruguay—
Uruguay 4-2 Argentina

♥Top—10 countries by oil production (Production in bbl/day & share of the world in %)♥


1 Russia 10,900,000 (13.28%)

2 Saudi Arabia 9,900,000 (12.65%)

3 United States 8,453,000 (9.97%)

4 Iran 4,231,000 (4.77%)

5 China 4,073,000 (4.56%)(data by
facebook/cnaonweb)

6 Canada 3,592,000 (3.90%)

7 Iraq 3,400,000 (3.75%)

8 United Arab Emirates 3,087,000
(3.32%)

9 Venezuela 3,023,000 (4.74%)

10 Mexico 2,934,000 (3.56%)

♠Important Abbreviations in Information Technology— A ♠


AAT—Average Access Time
AA—Anti-Aliasing
AAA—Authentication Authorization,
Accounting
AABB—Axis Aligned Bounding Box
AAC—Advanced Audio Coding
AAL—ATM Adaptation Layer
AALC—ATM Adaptation Layer
Connection
AARP—AppleTalk Address Resolution
Protocol
ABCL—Actor-Based Concurrent
Language
ABI—Application Binary Interface
ABM—Asynchronous Balanced Mode
ABR—Area Border Router
ABR—Auto Baud-Rate detection
ABR—Available Bitrate(data by
facebook/cnaonweb
ABR—Average Bitrate
AC—Acoustic Coupler
AC—Alternating Current
ACD—Automatic Call Distributor
ACE—Advanced Computing
Environment
ACID—Atomicity Consistency Isolation
Durability
ACK—ACKnowledgement(data by
facebook/cnaonweb
ACK—Amsterdam Compiler Kit
ACL—Access Control List
ACL—Active Current Loop
ACM—Association for Computing
Machinery
ALUA—Asymmetric Logic Unit Access
ACME—Automated Classification of
Medical Entities
ACP—Airline Control Program
ACPI—Advanced Configuration and
Power Interface
ACR—Allowed Cell Rate (data by
facebook/cnaonweb
ACR—Attenuation to Crosstalk Ratio
AD—Active Directory
AD—Administrative Domain
ADC—Analog-to-Digital Converter
ADC—Apple Display Connector
ADB—Apple Desktop Bus
ADCCP—Advanced Data
Communications Control Procedures
ADO—ActiveX Data Objects(data by
facebook/cnaonweb
ADSL—Asymmetric Digital Subscriber
Line
ADT—Abstract Data Type
AE—Adaptive Equalizer
AES—Advanced Encryption Standard
AF—Anisotropic Filtering(data by
facebook/cnaonweb
AFP—Apple Filing Protocol
AGP—Accelerated Graphics Port
AH—Active Hub(data by facebook/
cnaonweb
AI—Artificial Intelligence
AIX—Advanced Interactive eXecutive
Ajax—Asynchronous JavaScript and
XML
AL—Active Link(data by facebook/
cnaonweb
AL—Access List
ALAC—Apple Lossless Audio Codec
ALGOL—Algorithmic Language
ALSA—Advanced Linux Sound
Architecture
ALU—Arithmetic and Logical Unit
AM—Access Method
AM—Active Matrix
AMOLED—Active-Matrix Organic Light-
Emitting Diode
AM—Active Monitor(data by facebook/
cnaonweb
AM—Allied Mastercomputer
AM—Amplitude Modulation
AMD—Advanced Micro Devices
AMQP—Advanced Message Queuing
Protocol
AMR—Audio Modem Riser
ANN—Artificial Neural Network
ANSI—American National Standards
Institute
ANT—Another Neat Tool
AoE—ATA over Ethernet(data by
facebook/cnaonweb
AOP—Aspect-Oriented Programming
APCI—Application-Layer Protocol
Control Information
API—Application Programming
Interface
APIC—Advanced Programmable
Interrupt Controller
APIPA—Automatic Private IP
Addressing
APL—A Programming Language
APR—Apache Portable Runtime
ARC—Adaptive Replacement Cache
ARC—Advanced RISC Computing
ARIN—American Registry for Internet
Numbers
ARM—Advanced RISC Machines
AROS—AROS Research Operating
System
ARP—Address Resolution Protocol
ARPA—Address and Routing Parameter
Area
ARPA—Advanced Research Projects
Agency
ARPANET—Advanced Research
Projects Agency Network
AS—Access Server (data by facebook/
cnaonweb
ASCII—American Standard Code for
Information Interchange
ASG—Abstract Semantic Graph
ASIC—Application-Specific Integrated
Circuit
ASIMO—Advanced Step in Innovative
Mobility
ASLR—Address Space Layout
Randomization
ASM—Algorithmic State Machine
ASMP—Asymmetric Multiprocessing
ASN.1—Abstract Syntax Notation 1
ASP—Active Server Pages
ASP—Application Service Provider
ASR—Asynchronous Signal Routine
AST—Abstract Syntax Tree
ASSP—Application-Specific Standard
Product
AT—Advanced Technology
AT—Access Time(data by facebook/
cnaonweb
AT—Active Terminator
ATA—Advanced Technology
Attachment
ATAG—Authoring Tool Accessibility
Guidelines
ATAPI—Advanced Technology
Attachment Packet Interface
ATM—Asynchronous Transfer Mode
AVC—Advanced Video Coding
AVI—Audio Video Interleaved
AWK—Aho Weinberger Kernighan
AWT—Abstract Window Toolkit

♠Recent Appointments (Womens Special) ♠1- Arundhati Bhattacharya - 1st
women MD and CFO of SBI.

2- Usha Ananthasubramanian - 1st CEO of Bhartiya Mahila Bank.

3- Aruna Bahuguna - 1st Women
Special DG of CRPF.

4- 1st Woman MD of a Public Sector bank - Ms Ranjana Kumar
.
5- Chairman & MD ICICI Bank - Chanda Kochhar (MD & CEO).

6- Chairman & MD of United Bank of India - Archana Bhargav.

7- Chairman & MD of Axis Bank -
Shikha Sharma.

8- Chairman & MD of Allahabad Bank -Shubhalakshmi Panse.

9- Chairperson of CBDT – Sudha
Sharma.

10- MD and CEO of NSE - Chitra
Ramakrishna.

11- Principal secretary of President -Omita Paul.

12- New Foreign Secretary - Sujata Singh.

13- Tulsi Gabbard - New member of US House of Representatives

14- Smita Singh - Member of U.S.
Global Development Council

Thursday, 26 September 2013

♥ FATHER OF NATION ♥

Afghanistan -- Ahmad Shah Durrani
Argentina -- Don José de San Martín
Australia -- Sir Henry Parkes
Bahamas -- Sir Lynden Pindling
Bangladesh -- Sheikh Mujibur Rahman
Bolivia -- Simón Bolívar
Brazil -- Dom Pedro I andJosé
Bonifácio de Andrada e Silva
Burma -- Aung San
Cambodia -- Norodom Sihanouk
Chile -- Bernardo O'Higgins
Republic of China -- Sun Yat-sen
Colombia -- Simón Bolívar
Sweden -- Gustav I of Sweden
Croatia -- Ante Starčević
Cuba -- Carlos Manuel de Céspedes
Dominican Republic -- Juan Pablo
Duarte
Ecuador -- Simón Bolívar
Ghana -- Kwame Nkrumah
Guyana -- Cheddi Jagan
Haiti -- Jean-Jacques Dessalines
India -- Mohandas Karamchand Gandhi
Indonesia -- Sukarno
Iran -- Cyrus the Great
Israel -- Theodor Herzl
Italy -- Victor Emmanuel II
Kenya -- Jomo Kenyatta
Republic of Korea -- Kim Gu
Kosovo -- Ibrahim Rugova
Lithuania -- Jonas Basanavičius
Macedonia -- Krste Misirkov
Malaysia -- Tunku Abdul Rahman
Mauritius -- Sir Seewoosagur
Ramgoolam
Mexico -- Miguel Hidalgo y Costilla
Mongolia -- Genghis Khan
Namibia -- Sam Nujoma
Netherlands -- William the Silent
Norway -- Einar Gerhardsen
Pakistan -- Mohammad Ali Jinnah
Panama -- Simón Bolívar
Peru -- Don José de San Martín
Portugal -- Dom Afonso Henriques
Russia -- Peter I of Russia
Saudi Arabia -- Ibn Saud of Saudi
Arabia
Scotland -- Donald Dewar
Serbia -- Dobrica Ćosić
Singapore -- Lee Kuan Yew
Slovenia -- Primož Trubar
South Africa -- Nelson Mandela
Spain -- Fernando el Católico
Sri Lanka -- Don Stephen Curry
Senanayake
Suriname -- Johan Ferrier
Tanzania -- Julius Nyerere
Turkey -- Mustafa Kemal Atatürk
United Arab Emirates -- Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
United States -- George Washington
Uruguay -- José Gervasio Artigas
Venezuela -- Simón Bolívar
Vietnam -- Ho Chi Minh

♣ Arjun Awards for cricketers( All – Time) ♣


1. 1961— Saleem Durani
2. 1964—Mansur Ali Khan Pataudi
3 1965— Vijay Manjrekar
4 1966 —Chandu Borde
5 1967— Ajit Wadekar
6 1968— E.A.S. Prasanna
7 1969— Bishan Singh Bedi
8 1970— Dilip Sardesai
9 1971— Srinivasaraghavan
Venkataraghavan
10 1972— Eknath Solkar
11 1972— B.S. Chandrashekhar
12 1975— Sunil Gavaskar
13 1976— Shanta Rangaswamy
14 1977-78—Gundappa Vishwanath
15 1979-80—Kapil Dev Nikhanj
16 1980-81—Chetan Chauhan
17 1980-81—Syed Kirmani
18 1981— Dilip Vengsarkar
19 1982— Mohinder Amarnath
20 1983— Diana Edulji
21 1984—Ravi Shastri
22 1985— Shubhangi Kulkarni
23 1986—Mohammad Azharuddin
24 1986—Sandhya Agarwal
25 1989— Madan Lal
26 1993— Manoj Prabhakar
27 1993—Kiran More
28 1994— Sachin Tendulkar
29 1995— Anil Kumble
30 1996— Javagal Srinath
31 1997— Ajay Jadeja
32 1997— Sourav Ganguly
33 1998—Rahul Dravid
34 1998—Nayan Mongia
35 2000— B.K. Venkatesh Prasad
36 2001— VVS Laxman
37 2002— Virender Sehwag
38 2003— Harbhajan Singh
39 2003— Mithali Raj
40 2005—Anju Jain
41 2006— Anjum Chopra
42 2009—Gautam Gambhir
43 2010—Jhulan Goswami
44 2011— Zaheer Khan
45 2012— Yuvraj Singh
46 2013— Virat Kohli

♠ 11 Interesting Computer Facts: ♠


(1) Over 6,000 new computer
viruses are released every month.

(2)The first computer mouse,
constructed in 1964, was made
out of wood.(by Doug Engelbart)

(3)The average human being
blinks 20 times a minute – but
only 7 times a minute when using
a computer.

(4) The first electro-mechani cal
computer was developed in 1939.

(5)there are more than 17 billion
devices connected to the internet.

(6)Over 1 million domain names
are registered every month.

(7)With it’s 800 million interent
users, Facebook would be the
third largest country in the World.

(8) The first hard drive was created
in 1979 and could hold 5MB of data.

(9) The nVidia GeForce 6800 Ultra
video card contains 222 million
transistors.

(10)20% of online viruses are
released by organized crime units.

(11)The engineers who developed
the IBM PC were known as “The
Dirty Dozen"

♠ SMALLEST COUNTRIES (by Land Mass) ♠


1. Vatican City - 0.17 sq miles (0.44 sq km)

2. Monaco - 0.75 sq miles (1.95 sq km)

3. Nauru - 8.2 sq miles (21.2 sq km)

4. Tuvalu - 10 sq miles (26 sq km)

5. San Marino - 24 sq miles (61 sq km)

6. Liechtenstein - 62 sq miles (160 sq
km)

7. Marshall Islands - 70 sq miles (181 sq km)

8. Seychelles - 104 sq miles (270 sq
km)

9. Maldives - 116 sq miles (300 sq km)

10. St. Kitts and Nevis - 139 sq miles
(360 sq km)

♥ Padma Vibhushan & Padma Bhushan —2013 ♥

♣Padma Vibhushan♣

Raghunath Mohapatra, Art, Orissa

S Haider Raza, Art, Delhi

Prof Yash Pal, Science and
Engineering, Uttar Pradesh

Prof Roddam Narasimha, Science and Engineering, Karnataka

♣ Padma Bhushan ♣

Dr Ramanaidu Daggubati, Art, Andhra Pradesh

Sreeramamurthy Janaki, Art,
TamilNadu

Dr (Smt) Kanak Rele, Art, Maharashtra

Sharmila Tagore, Art, Delhi

Dr (Smt) Saroja Vaidyanathan, Art,
Delhi

Abdul Rashid Khan, Art, West Bengal
Late Rajesh Khanna, Art, Maharashtra

Late Jaspal Singh Bhatti, Art, Punjab
Shivajirao Girdhar Patil, Public Affairs,Maharashtra

Dr Apathukatha Sivathanu Pillai,
Science, Engineering Delhi

Dr Vijay Kumar Saraswat, Science and Engineering, Delhi

Dr Ashoke Sen Science and
Engineering Uttar Pradesh

B N Suresh, Science and Engineering,
Karnataka

Prof Satya N Atluri, Science and
Engineering, USA

Prof Jogesh Chandra Pati, Science and Engineering, USA

Ramamurthy Thyagarajan, Trade and Industry, Tamil Nadu

Adi Burjor Godrej, Trade and
Industry, Maharashtra

Dr Nandkishore Shamrao Laud,
Medicine, Maharashtra

Mangesh Padgaonkar, Literature and
Education, Maharashtra

Prof Gayatri Chakravorty Spivak,
Literature & Education USA

Hemendra Singh Panwar, Civil Service, Madhya Pradesh

Maharaj Kishan Bhan, Civil Service,
Delhi

Rahul Dravid, Sports, Karnataka

H Mangte Chungneijang Mary Kom,
Sports, Manipur

♥ Top 10 Medalist —2012 London Olympics (Summer) (Gold—Silver—Bronze—Total) ♥


1 United States (USA) 46-29-29-104

2 China (CHN) — 38— 27— 23— 88

3 Great Britain(GBR) 29-17-19-65

4 Russia (RUS) — 24— 26—32—82

5 South Korea (KOR) - 13-8—7-28

6 Germany (GER) —11-19-14- 44

7 France (FRA) — 11— 11— 12—34

8 Italy (ITA) — 8-9-11-28

9 Hungary (HUN) —8- 4-6- 18

10 Australia (AUS) -7- 16-12- 35

♥ FOR MORE GK UPDATES....

Presidents of the Bharatiya Janata Party(BJP)

1980–1986—Atal Bihari Vajpayee
1986–1991—Lal Krishna Advani First
Term
1991–1993—Murli Manohar Joshi
1993–1998—Lal Krishna Advani Second Term
1998–2000—Kushabhau Thakre
2000–2001—Bangaru Laxman
2001–2002—Jana Krishnamurthi
2002–2004—Venkaiah Naidu
2004–2006—Lal Krishna Advani Third Term
2006–2009—Rajnath Singh First Term
2009–2013—Nitin Gadkari First Term
2013 – present—Rajnath Singh Second Term

Tuesday, 24 September 2013

♠ LIST OF CHIEF JUSTICES OF INDIA ♠

1. Harilal J. Kania (26 January 1950-6 November 1951)

2. M. Patanjali Sastri (7 November 1951- 3January 1954)

3. Mehar Chand Mahajan (4 January
1954 - 22 December 1954)

4. B.K. Mukherjea (23 December 1954 -31 January 1956)

5. S.R. Das (1 February 1956 - 30
September 1959)

6. Bhuvaneshwar Prasad Sinha (1
October 1959 - 31 Jan 1964)

7. P.B. Gajendragadkar (1 February
1964 - 15 March 1966)

8. A.K. Sarkar (16 March 1966 - 29
June 1966)

9. K. Subba Rao (30 June 1966 - 11
April 1967)

10. K.N. Wanchoo (12 April 1967 - 24
February 1968)

11. M. Hidayatullah (25 February 1968 -16December 1970)

12. J.C. Shah (17 December 1970 - 21 January 1971)

13. S.M. Sikri (22 January 1971 - 25
April 1973)

14. A.N. Ray (26 April 1973 - 27
January 1977)

15. M.H. Beg (28 January 1977 - 21
February 1978)

16. Y.V. Chandrachud (22 February
1978 - 11 July 1985)

17. Prafullachandra Natvarlal Bhagwati(12 July 1985 - 20 Dec 1986)

18. R.S. Pathak (21 December 1986 - 18 June 1989)

19. E.S. Venkataramiah (19 June 1989 -17 December 1989)

20. S. Mukharjee (18 December 1989 -25 September 1990)

21. Ranganath Mishra (26 September
1990 - 24 November 1991)

22. K.N. Singh (25 November 1991 - 12 December 1991)

23. M.H. Kania (13 December 1991 - 17 November 1992)

24. L.M. Sharma (18 November 1992 -11 February 1993)

25. M.N. Venkatachaliah (12 February 1993 - 24 October 1994)

26. A.M. Ahmadi (25 October 1994 - 24 March 1997)

27. J.S. Verma (25 March 1997 - 17
January 1998)

28. M.M. Punchhi (18 January 1998 - 9 October 1998)

29. A.S. Anand (10 October 1998 - 11
January 2001)

30. Sam Piroj Bharucha (11 January
2001 - 06 May 2002)

31. B.N. Kripal (06 May 2002 - 08
November 2002)

32. G.B Pattanaik (08 November 2002 -19 December 2002)

33. V.N. Khare (19 December 2002 - 02 May 2004)

34. S. Rajendra Babu (02 May 2004 - 01 June 2004)

35. R.C. Lahoti (01 June 2004 - 01
November 2005)

36. Yogesh Kumar Sabharwal (01
November 2005 - 13 jan 2007)

37. K.G.Balakrishnan (13 January 2007- 11May 2010)

38. S.H.Kapadiya (12 May 2010 - 28
Sep 2012)

39. Altamas Kabir (29 September 2012 -18 July 2013)

40. P. Sathasivam (19 July 2013 -
Incumbent)

♠ IMPORTANT INTERNATIONAL LINES ♠

1. Radcliffe Line---- India and
Pakistan

2. McMahon Line--- India and China

3. Durand Line ------Pakistan and
Afghanistan

4. Maginot Line -----France and
Germany

5. 38th Parallel -----North and South
Korea

6. 17th Parallel----- North and South
Vietnam

7. 49th Parallel -----USA and
Canada...

♣ SOME AMAZING FACTS ♣

1. China has more English speakers
than the United States.

2. Guinness Book of Records holds the record for being the book most stolen from Public Libraries.

3. In Missouri, a man must have a
permit to shave.

4. The Mona Lisa has no eyebrows; it
was the fashion in Renaissance
Florence to shave them off.

5. The Nobel Peace Prize medal
depicts three naked men with their
hands on each other's shoulders.

6. It is estimated that millions of trees in the world are accidentally planted by squirrels that bury nuts and then forget where they hid them.

7. Recycling one glass jar, saves
enough energy to watch T.V for 3
hours!

8. There are more plastic flamingos in the U.S, than real ones!

9. A company in Taiwan makes
dinnerware out of wheat, so you can
eat your plate.

10. Thomas Edison, light bulb inventor, was afraid of the dark.

11. President George W Bush was once a cheerleader.

12. More Monopoly money is printed in a year, than real money printed
throughout the world.

13. On a Canadian two dollar bill, the
flag flying over the Parliament
building is an American flag.

★ FATHER OF DIFFERENT FIELDS ★

1. Father of Astronomy :
Copernicus

2. Economics : Adam Smith

3. Biology : Aristotle

4. Chemistry : Antoine Lavoisier

5. Geometry : Euclid

6. History : Herodotus

7. Genetics : G.J. Mendel

8. Botany : Theophrastus

9. Classical mechanics :
IsaacNewton

10. Computer : Charles Babbage

11. Comedy : Aristophanes

12. English poetry :
GeoffreyChaucer

13. Homeopathy : Heinemann

14. Indian Green Revolution :
M.S.Swaminathan

15. India's Communication
Revolution : Sam Pitroda

16. Medicine : Hippocrates

17. Modern physics : GalileoGalilei

18. Nuclear physics : Ernest
Rutherford

19. Nuclear science : Marie Curie ,
Pierre Curie

20. Pentium Chip : Vinod Dham

21. Periodic table : Dmitri
Mendeleev

22. Political science :
NiccolòMachiavelli

23. Quantum mechanics : Max
Planck

24. Relativity : Albert Einstein

25. Robotics : Al-Jazari

26. Thermodynamics : Sadi Carnot

27. Zoology : Aristotle..

Monday, 23 September 2013

★ જાણીતી રમતો અને તેના મેદાનો ★

FROM. BHARAT CHAUHAN.

★ ભારતના સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ ★

FROM. BHARAT CHAUHAN.


♥ Punch lines of Commercial Banks in India ♥


Hum Hai Na— ICICI

Good People To Grow With — Indian
Overseas Bank

Pure banking nothing else, —State
Bank Of India

Tradition Of Trust—Allahabad Bank

Trusted Family Bank— Dena Bank

Good People To Bank With —Union
Bank Of India

World's Local Bank—HSBC

We Understand Your World—HDFC

Much More To Do With YOU In Focus
—Andhra Bank

A Friend You Can Bank Upon—Vijaya
Bank

Together We Prosper— Bank Of
Rajasthan

Your Perfect Banking Partner—Federal Bank

Taking Banking Technology To The
Common Man— Indian Bank

Experience Our Expertise— Yes Bank

Build A Better Life around Us—
Central Bank Of India

Serving To Empower—J & K Bank

The Changing Face Of Prosperity —
Lakshami Vilas Bank

Where Every Individual Is Committed
—Oriental Bank Of Commerce

Aao Soche Bada—IDBI

A Faithful & Friendly Financial Partner— Syndicate Bank

Relationships Beyond Banking— Bank Of India

Honours Your Trust—Uco Bank

Smart Way To Bank—Karur Vaisya
Bank

A Passion To Perform—Deutche Bank
Experience Next Generation Banking— South Indian Bank

The Name You Can Bank Upon—
Punjab National Bank

♥ Top 10 tech companies in the world based on their annual revenues reported ♥


10. Dell – United States – $62.07
Billion

9. Sony – Japan – $67.4 Billion

8. Microsoft – United States – $73.72 Billion

7. Toshiba – Japan – $74.39 Billion

6. Panasonic – Japan – $99.65 Billion

5. IBM – United States – $106.91
Billion

4. Foxconn – Taiwan – $117.51 Billion

3. Hewlett Packard – United States –
$ 120.35 Billion

2. Samsung Electronics – South Korea– $149 Billion

1. Apple, Inc. – United States –
$156.5 Billion

♥ First Indian Women winners in International Beauty Contests ♥


Miss World— Reita Faria in 1966. (Shewas also the first Asian to win the title.)

Miss Asia Pacific— Zeenat Aman in
1970

Miss Intercontinental Pageant—
Elizabeth Anita Reddi in 1978

World Miss University— Priyadarshini Pradhan in 1989

Miss Universe— Sushmita Sen in 1994

Miss Tourism International— Candice Pinto in 2001

Mrs. World— Aditi Gowitrikar in 2001

Miss Tourism Queen International—
Zabina Abdul Rashid Khan in 2004
Miss Tourism— Priyanka Shah in 2007

Miss Earth— Nicole Faria in 2010

Miss Tourism Queen Of The Year
International— Urvashi Rautela in
2011

Miss Asia Pacific World— Himangini
Singh Yadu in 2012

♥ RAJIV GANDHI KHEL RATNA AWARDS ♥

1991–92 —Viswanathan Anand
(Chess)

1992–93— Geet Sethi (Billiards)

1993–94 —Not Conferred

1994–95— Cdr. Homi D. Motivala &
Lt. Cdr. P. K. Garg (Yachting)

1995–96— Karnam Malleswari(Weig
htlifting)

1996–97— Nameirakpam Kunjarani
(Weightlifting),Leander Paes(Tennis)

1997–98— Sachin Tendulkar(Cricket)

1998–99— Jyotirmoyee Sikdar(Athletics)

1999–2000— Dhanraj Pillay (Hockey)

2000–01— Pullela Gopichand(Badmi
nton)

2001–02— Abhinav Bindra(Shooting)

2002–03— Anjali Ved Pathak Bhagwat(Shooting),
K. M.Beenamol(Athletics)

2003–04— Anju Bobby George
(Athletics)

2004–05— Lt. Col Rajyavardhan Singh Rathore(Shooting)

2005–06— Pankaj Advani (Billiards
and Snooker)

2006–07— Manavjit Singh Sandhu
(Shooting)

2007–08— Mahendra Singh Dhoni
(Cricket)

2008–09— Mary Kom (Boxing),Vijender

Singh (Boxing),Sushil Kumar
(Wrestling)

2009–10—Saina Nehwal (Badminton)

2010–11— Gagan Narang (Shooting)

2011–12— Vijay Kumar (Shooting),

Yogeshwar Dutt (Wrestling)

2012–13— Ronjan Sodhi (Shooting)

♥ ACADEMY [ OSCAR ] AWARDS ♥

♥ ACADEMY [ OSCAR ] AWARDS FOR BEST ACTOR SINCE 1928 ♥

1928 Emil Jannings (for The Last
Command)

1929-30 Warner Baxter (for In Old
Arizona)

1930-31 George Arliss (for Desraeli)

1931-32 Lionel Barrymore (for A Free
Soul)

1932-33 Wallace Beery (for The
Champ)

1933-34 Charles Laughton(for The
Private Life of Henry VIII)

1935 Clark Gable (for It Happened
One Night)

1936 Victor McLaglen (for The
Informer)

1937 Paul Muni (for The Story of Louis Pasteur)

1938 Spencer Tracy (for Captains
Courageous)

1939 Spencer Tracy (for Boys Town)

1940 Robert Donat (for Goodbye Mr.
Chips)

1941 Jimmy Stewart (for The
Philadelphia Story)

1942 Gary Cooper (for Sergeant York)

1943 James Cagney (for Yankee
Doodle Dandy)

1944 Paul Lukas (for Watch on the
Rhine)

1945 Bing Crosby (for Going My Way)

1946 Ray Milland (for The Lost
Weekend)

1947 Fredric March (for The Best
Years of Our Lives)

1948 Ronald Colman (for A Double
Life)

1949 Laurence Olivier (for Hamlet)

1950 Broderick Crawford (for All The
King's Men)

1951 Jose Ferrer (for Cyrano de
Bergerac)

1952 Humphrey Bogart (for The Africa Queen)

1953 Gary Cooper (for High Noon)

1954 William Holden (for Stalag 17)

1955 Marlon Brando (for On the
Waterfront)

1956 Ernest Borgnine (for Marty)

1957 Yul Brynner (for The King and I)

1958 Alec Guinness (for The Bridge on the River Kwai)

1959 David Niven (for Separate
Tables)

1960 Charlton Heston (for Ben-hur)

1961 Burt Lancaster (for Elmer Gantry)

1962 Maximilian Schell (for
Judgement at Nuremberg)

1963 Gregory Peck (for To Kill a
Mockingbird)

1964 Sidney Poitier (for Lilies of the
Field)

1965 Rex Harrison (for My Fair Lady)

1966 Lee Marvin (for Cat Ballou)

1967 Paul Scofield (for A Man For All
Seasons)

1968 Rod Steiger (for In the Heat of
the Night)

1969 Cliff Robertson (for Charly)

1970 John Wayne (for True Grit)

1971 George C. Scott (for Patton)

1972 Gene Hackman (for The French
Connection)

1973 Marlon Brando (for The
Godfather)

1974 Jack Lemmon (for Save the Tiger)

1975 Art Carney (for Harry and Tonto)

1976 Jack Nicholson (for One Flew
Over the Cuckoo's Nest)

1977 Peter Finch (for Network)

1978 Richard Dreyfuss (for The
Goodbye Girl)

1979 Jon Voight (for Coming Home)

1980 Dustin Hoffman (for Kramer vs.
Kramer)

1981 Robert De Niro (for Raging Bull)

1982 Henry Fonda (for On Golden
Pond)

1983 Ben Kingsley (for Gandhi)

1984 Robert Duvall (for Tender
Mercies)

1985 F. Murray Abraham (for
Amadeus)

1986 William Hurt (for Kiss of the
Spider Woman)

1987 Paul Newman (for The Color of
Money)

1988 Michael Douglas (for Wall Street)

1989 Dustin Hoffman (for Rainman)

1990 Daniel Day-Lewis (for My Left
Foot)

1991 Jeremy Irons (for Reversal of
Fortune)

1992 Anthony Hopkins (for Silence of
the Lambs)

1993 Al Pacino (for Scent of a Woman)

1994 Tom Hanks (for Philadelphia)

1995 Tom Hanks (for Forrest Gump)

1996 Nicolas Cage (for Leaving Las
Vegas)

1997 Geoffrey Rush (for Shine)

1998 Jack Nicholson (for As Good as It Gets)

1999 Roberto Benigni (for Life is
Beautiful)

2000 Kevin Spacey (for American
Beauty)

2001 Russell Crowe (for Gladiator)

2002 Denzel Washington (for Training Day)

2003 Adrien Brody (for The Pianist)

2004 Sean Penn (for Mystic River)

2005 Jamie Foxx (for Ray)

2006 Philip Seymour Hoffman (for
Capote)

2007 Forest Whitaker (for The Last
King of Scotland)

2008 Daniel Day-Lewis (for There Will Be Blood)

2009 Sean Penn (for Milk)

2010 Jeff Bridges (for Crazy Heart)

2011 Colin Firth (for The King's
Speech)

2012 Jean Dujardin (for The Artist)

2013 Daniel Day-Lewis (for Linc

♥ INDIA'S ALL TIME OLYMPIC MEDALISTS ♥

1. K. D. Jadhav— Bronze —1952
(Helsinki)—Wrestling— Men's
freestyle Bantamweight

2. Leander Paes —Bronze — 1996
(Atlanta)—Tennis—Men's singles

3. Karnam Malleswari —Bronze —2000

(Sydney)—Weightlifting—Women's 69 kg

4. Rajyavardhan Singh Rathore —
Silver— 2004 (Athens)—Shooting—
Men's double trap

5. Abhinav Bindra —Gold — 2008
(Beijing) —Shooting—Men's 10m Air
Rifle

6. Vijender Singh— Bronze— 2008
Beijing— Boxing—Men's 75 kg

7. Sushil Kumar— Bronze — 2008
Beijing —Wrestling—Men's 66 kg
Freestyle

8. Gagan Narang— Bronze — 2012
London—Shooting—Men's 10m Air
Rifle

9. Vijay Kumar —Silver—2012 London- Shooting—Men's 25 Rapid Fire Pistol

10. Saina Nehwal —Bronze —2012
London—Badminton—Women's
singles

11. Mary Kom —Bronze— 2012 London-Boxing—Women's flyweight

12. Yogeshwar Dutt —Bronze— 2012
London—Wrestling—Men's 60 kg
Freestyle

13. Sushil Kumar —Silver— 2012
London—Wrestling—Men's 66 kg
Freestyle

♥ OLYMPIC MEDALS - INDIAN HOCKEY ♥

1928 – Amsterdam,(Nederland)— Gold Medal

1932 – Los Angeles (United States of
America)— Gold Medal

1936 – Berlin (Germany) — Gold
Medal

1948 – London, United Kingdom—
Gold Medal

1952 – Helsinki, Finland— Gold Medal

1956 – Melbourne, Australia— Gold
Medal

1960 – Rome, Italy— Silver Medal

1964 – Tokyo, Japan— Gold Medal

1968 – Mexico City, Mexico— Bronze
Medal

1972 – Munich, Germany— Bronze
Medal

1980 – Moscow, USSR— Gold Medal

♥ WOMAN CHIEF MINISTER'S OF INDIA♥

1. Sucheta Kriplani(INC)—U.P. —2
October 1963 – 13 March 1967

2. Nandini Satpathy(INC)— Orissa—14 June 1972 – 3 March 1973, 6 March 1974 – 16 December 1976

3. Shashikala Kakodkar(MGP)–Goa-12
August 1973 – 27 April 1979

4. Syeda Anwara Taimur(INC)—Assam
— 6 December 1980 – 30 June 1981

5. Janaki Ramachandran(AIADMK) —
Tamil Nadu —7–30 January 1988

6. J. Jayalalithaa — Tamil Nadu—24
June 1991 – 12 May 1996, 14 May
2001 – 21 September 2001, 2 March
2002 – 12 May 2006, 16 May 2011 –
present

7. Mayawati(BSP) — U.P. —13 June
1995 – 18 October 1995, 21 March
1997 – 21 September 1997,3 May 2002-29 August 2003, 13 May 2007 – 7 March 2012

8. Rajinder Kaur Bhattal(INC)Punjab-21 January 1996 – 12 February 1997

9. Rabri Devi(RJD) —Bihar—25 July
1997 – 11 February 1999, 9 March

1999 – 2 March 2000, 11 March 2000 –6 March 2005

10. Sushma Swaraj(BJP) —Delhi—13
October 1998 – 3 December 1998

11. Sheila Dikshit(INC)—Delhi— 3
December 1998 – present

12. Uma Bharati(BJP)—M. P. — 8
December 2003 – 23 August 2004

13.VasundharaRaje(BJP)—Rajasthan-8 Dec 2003 – 11 December 2008

14. Mamata Banerjee(TMC) —West
Bengal—20 May 2011 – present

♥ TOP 10 MOST SPOKEN LANGUAGES OF THE WORLD ♥ 2013♥


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Chinese (Mandarin) – 935
Million Native Speakers

2. Spanish – 387 Million Native
Speakers

3. English – 365 Million Native
Speakers

4. Hindi – 295 Million Native
Speakers

5. Arabic – 280 Million Native Speakers

6. Portuguese – 204 Million
Native Speakers

7. Bengali – 202 Million Native
Speakers

8. Russian – 160 Million Native
Speakers

9. Japanese – 127 Million
Native Speakers

10. Punjabi – 96-130 Million
Native Speakers

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sunday, 22 September 2013

♥ INDIAN GEOGRAPHY - NICK NAMES OF SOME PLACES ♥

1) Golden City - Amristar

2) Manchester of India - Ahmedabad

3) City of Seven Islands - Mumbai

4) Queen of Arabian Sea - Cochin

5) Space City - Bangalore

6) Garden City of India - Bangalore

7) Silicon Valley of India - Bangalore

8.) Electronic City of India -
Bangalore

9) Pink City - Jaipur

10) Gateway of India - Mumbai

11) Twin City - Hyderabad -
Sikandarabad

12) City of Festivals - Madurai

13) Deccan Queen - Pune

14) City of Buildings - Kolkata

15) Dakshin Ganga - Godavari

16) Old Ganga - Godavari

17) Egg Bowl of Asia - Andhra
Pradesh

18) Soya Region - Madhya Pradesh

19) Manchester of the South -
Coimbatore

20) City of Nawabs - Lucknow

♥ INDIA'S POSITION IN THE WORLD ♥

1. 1st to introduce government
supported family planning in the
world.
2. Largest postal network in the
world.
3. Largest livestock population.
4. Largest producer of milk.
5. Largest producer of millets in the
world
6. Largest consumer of gold
jewellery.
7. Largest producer of jute.
8. Largest producer of ginger.
9. Largest producer of bananas.
10. Largest producer of castor oil
seeds.
11. Largest producer of mangoes.
12. Largest producer of safflower oil
seeds.
13. Largest producer of papayas.
14. Second largest producer of tea,
the first position being held by
China.
15. Second largest producer of
sugarcane, the first position being
held by Brazil.
16. Second largest producer of
wheat, the first position being held
by China.
17. Second largest producer of
onions, the first position being held
by China.
18. Second largest producer of
potatoes, the first position being
held by China.
19. Second largest producer of garlic,
the first position being held by
China.
20. Second largest producer of rice,
the first position being held by
China.
21. Second largest producer of
cottonseed, the first position being
held by China.
22. Second largest producer of
cement., next to China.
23. India has the second largest
arable land in the world. The USA
has the largest arable land in the
world.
24. India is the third largest producer
and second largest consumer of
fertiliser in the world.
25. India has the largest deposits of
Thorium in the world most of which
is found in Kerala.
♥ NOTE: The agricultural information is
as per latest data available on the
website of Food and Agricultural
Organisation. ♥
VIA - GK FOR ALL.

♥ RANKING OF INDIAN STATES BY LITERACY RATE ♥

1. Kerala - 93.91%

2. Mizoram - 91.6%

3. Tripura - 87.8%

4. Goa - 87.4%

5. Himachal Pradesh - 83.8%

6. Nagaland - 82.9%

7. Sikkim - 82.2%

8. Tamil Nadu - 80.3%

9. Maharashtra- 80.1%

10. Punjab - 79.9%

11. Manipur - 79.8%

12. Uttarakhand - 79.6%

13. Gujarat - 79.3%

14. West Bengal - 77.1%

15. Haryana - 76.6%

16. Karnataka - 75.6%

17. Meghalaya - 75.5%

18. Odisha - 73.45%

19. Assam - 73.2%

20. Chattisgarh - 71%

21. Madhya Pradesh - 70.6%

22. Uttar Pradesh - 71.7%

23. Jammu and Kashmir - 68.7%

24. Andhra Pradesh - 67.7%

25. Jharkhand - 67.6%

26. Rajasthan - 67.1%

27. Arunachal Pradesh - 67%

28. Bihar - 63.8%

*In September 2013, the State
Government of Tripura claimed that the
state has surpassed Keralaas the most
literate state in India, with a literacy
rate of 94.65%.

♥ Via - GUJARAT GENERAL KNOWLEDGE ♥

♥ NEW 7 WONDERS OF THE WORLD ♥


1. Taj Mahal — Agra, Uttar Pradesh,
India (AD 1632)

2. Chichen Itza — Yucatán Mexico
[ AD 800 ]

3. Christ the Redeemer — Rio de
Janeiro Brazil (AD 1926)

4. Colosseum — Rome, Italy (AD 70)

5. Great Wall of China — China
(BC 700)

6. Machu Picchu — Cuzco Region,
Peru (AD 1438)

7. Petra —Ma'an Governorate, Jordan
(BC 312)

♥ TOP 10 TALLEST MOUNTAINS ♥


1. Mount Everest - 29,035 ft (8,850 m)
Nepal/China

2. Qogir (K2) - 28,250 ft (8,611 m)
Pakistan

3. Kangchenjunga - 28,169 ft (8,586 m) Nepal

4. Lhotse - 27,920 ft (8,501 m) Nepal

5. Makalu I - 27,765 ft (8,462 m) Nepal

6. Cho Oyu - 26,906 ft (8,201 m) Nepal

7. Dhaulagiri - 26,794 ft (8,167 m)
Nepal

8. Manaslu I - 26,758 ft (8,156 m) Nepal

9. Nanga Parbat - 26,658 ft (8,125 m)
Pakistan

10. Annapurna I - 26,545 ft (8,091 m)
Nepal.....

♥ BANK NAMES AND THEIR TAGLINES ♥

1. Allahabad Bank : A Tradition of Trust

2. ABN AMRO: Making More Possible

3. Bank of America : Higher Standards

4. Bank of Baroda: India's International bank

5. Bank of India: Relationship Beyond
Banking

6. Bank of Maharashtra: One Family
One Bank.

7. BNP Paribas: The Bank for the
changing world.

8. CITI Bank : The Citi never sleeps.

9. Dena Bank : Trusted Family Bank
10. Deutsche Bank : A Passion to
Perform

11. HDFC Bank: We understand your
world

12. HSBC: The World's Local Bank

13. IDBI: Banking for all

14. Indian Bank: Taking banking
technology to the common man.

15. Indian Overseas Bank: Good people to grow with

16. Karnataka Bank: Your Family Bank.

♥♥♥ Across India.♥♥♥

17. Karur Vysya Bank: Smart Way to
bank

18. Kotak Mahindra Bank : Let's Make Money Simple

19. Oriental Bank Of Commerce: Where every individual is committed.

20. Punjab National Bank : The name
you can bank upon.

21. South Indian Bank: Experience next generation banking.

22. Standard Chartered Bank : Your
Right Partner.

23. State Bank Of India : With You all
the way.

24. State Bank of Mysore: Working for a better tomorrow.

25. State Bank of Patiala: Blending
modernity with Tradition.

26. State Bank of Travancore: Since
1945. A long tradition of Trust.

27. Union Bank of India : Good people
to bank with.

28. Vijaya Bank: A friend you can bank upong.

Saturday, 21 September 2013

♥ STATE / TERRITORY - POPULATION ♥ [ 2011 ]

1 Andaman and Nicobar Islands—
379,944 (0.03%)

2 Andhra Pradesh —84,665,533
(7.00%)

3 Arunachal Pradesh— 1,382,611
(0.11%)

4 Assam— 31,169,272 (2.68%)

5 Bihar— 103,804,637 (8.48%)

6 Chandigarh— 1,054,686 (0.09%)

7 Chhattisgarh— 25,540,196 (2.11%)

8 Dadra and Nagar Haveli— 342,853
(0.03%)

9 Daman and Diu —242,911 (0.02%)

10 Delhi— 16,753,235 (1.38%)

11 Goa— 1,457,723 (0.12%)

12 Gujarat — 60,383,628 (4.99%)

13 Haryana— 25,353,081 (2.09%)

14 Himachal Pradesh— 6,856,509
(0.57%)

15 Jammu and Kashmir— 12,548,926 (1.04%)

16 Jharkhand— 32,966,238 (2.72%)

17 Karnataka— 61,130,704 (5.05%)

18 Kerala — 33,387,677 (2.76%)

19 Lakshadweep— 64,429 (0.01%)

20 Madhya Pradesh— 72,597,565
(6.00%)

21 Maharashtra —112,372,972
(9.29%)

22 Manipur— 2,721,756 (0.22%)

23 Meghalaya— 2,964,007 (0.24%)

24 Mizoram— 1,091,014 (0.09%)

25 Nagaland— 1,980,602 (0.16%)

26 Orissa — 41,947,358 (3.47%)

27 Pondicherry— 1,244,464 (0.10%)

28 Punjab —27,704,236 (2.29%)

29 Rajasthan— 68,621,012 (5.67%)

30 Sikkim —607,688 (0.05%)

31 Tamil Nadu— 72,138,958 (5.96%)

32 Tripura — 3,671,032 (0.30%)

33 Uttarakhand— 10,116,752 (0.84%)

34 Uttar Pradesh— 199,581,477
(16.49%)

35 West Bengal— 91,347,736 (7.55%)

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♥ TOTAL 1,210,193,422 (100%) ♥

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♥ ONE WORD SUBSTITUTION ♥

1. One who is out to subvert a
government -Anarchist

2. One who is recovering from illness -Convalescent

3. One who is all powerful -
Omnipotent

4. One who is present everywhere -
Omnipresent

5. One who knows everything -
Omniscient

6. One who is easily deceived -
Gullible

7. One who does not make mistakes -Infallible

8. One who can do anything for money - Mercenary

9. One who has no money - Pauper

10. One who changes sides - Turncoat

11. One who works for free - Volunteer

12. One who loves books - Bibliophile

13. One who can speak two languages -Bilingual

14. One who loves mankind -
Philanthropist

15. One who hates mankind -
Misanthrope

16. One who looks on the bright side
of things -Optimist

17. One who looks on the dark side of
things - Pessimist

18. One who doubts the existence of
god -Agnostic

19. One who pretends to be what he is not -Hypocrite

20. One incapable of being tired -
Indefatigable.

♥DADASAHEB PHALKE AWARD WINNERS ♥

1969- Devika Rani, actress

1970- B. N. Sircar, producer

1971- Prithviraj Kapoor, actor
(posthumous)

1972- Pankaj Mullick, composer
(music director)

1973- Ruby Myers (Sulochana), actress

1974- Bomireddi Narasimha, Reddy
director

1975- Dhirendranath Ganguly, actor,
director

1976- Kanan Devi, actress

1977- Nitin Bose, cinematographer,
director, writer

1978- Rai Chand Boral, composer,
director

1979- Sohrab Modi, actor, director,
producer

1980- Paidi Jairaj, actor, director

1981- Naushad Ali, composer (music
director)

1982- L. V. Prasad, actor, director,
producer

1983- Durga Khote, actress

1984- Satyajit Ray, director

1985- V. Shantaram, actor, director,
producer

1986- B. Nagi Reddy, producer

1987- Raj Kapoor, actor, director

1988- Ashok Kumar, actor

1989- Lata Mangeshkar, singer

1990- A. Nageswara Rao, actor

1991- Bhalji Pendharkar, director,
producer, writer

1992- Bhupen Hazarika, composer
(music director)

1993- Majrooh Sultanpuri, lyricist

1994- Dilip Kumar, actor

1995- Dr. Rajkumar, actor

1996- Sivaji Ganesan, actor

1997- Pradeep,lyricist

1998- B.R. Chopra, director, producer

1999- Hrishikesh Mukherjee, director

2000- Asha Bhosle, singer

2001- Yash Chopra,director, producer

2002- Dev Anand, actor, director,
producer

2003- Mrinal Sen, director

2004- Adoor Gopalakrishnan, director

2005- Shyam Benegal, director

2006- Tapan Sinha, director

2007- Manna Dey, singer

2008- V.K. Murthy, cinematographer

2009- D.Ramanaidu, producer, director

2010- K. Balchander, director

2011- Soumitra Chatterjee, actor

2012- Pran , actor.

♥ LARGEST , HIGHEST ,TALLEST , LONGEST, DEEPEST, SMALLEST OF THE WORLD ♥

Largest Airport - King Khalid
International Airport (South Arabia)

Highest Airport - Lhasa Airport, Tibet

Tallest Animal - Giraffe

Largest Animal - Blue Bottom whale

Largest Bay - Hudson Bay, Canada,

Fastest Bird - Swift

Largest Bird - Ostrich

Smallest Bird - Humming bird

Longest Bridge - the Akashi Kaikyo
bridge in Japan takes the title, with a main span of 1,991 meters (or 6,532 feet)

Tallest Building - Taipei 101, Taipei,
Taiwan,2004,101 stories,509m,1,670ft

Longest Canal - Baltic sea White Canal

Largest Cathedral - Cathedral Church
of New York

Largest Cemetry - Leningrad, Russia

Largest Church - Belisca of St. Peter in the Vatican City, Rome.

Largest Continent - Asia

Smallest Continent - Australia

Largest Country - Russia

Smallest Country - Vatican City

Biggest Cinema House - Roxy, New
York

Highest City - Wen Chuan, China

Highest Population - Mexico

Longest Day - June 21

Shortest Day - December 22

Largest Delta - Sunderbans

Largest Desert - Sahara, Africa

Biggest Dome - Gol Gumbaz (Bijapur),India

Largest Dams - Grand Coulee Dam,
USA

Tallest Fountain - Fountain Hills,
Arizona

Largest Gulf - Gulf of Mexico

Largest Hotel - Hotel Rossaiya,
Moscow

Largest Island - Greenland

Largest Lake - Caspian Sea, CISIran

Deepest Lake - Baikal (Siberia)

Highest Lake - Titicaca (Bolivia)

Biggest Library - National Kiev Library,Moscow and Library of the Congress, Washington

Largest Mosque - Jama Masjid, Delhi (India)

Highest Mountain Peak Mount Everest(Nepal)

Highest Mountain Range Himalayas

Longest Mountain - Andes (South
America)

Biggest Museum - British Museum
(London)

Largest Minaret Sultan Has-san
Mosque (Egypt)

Tallest Minaret - Qutub Minar, Delhi
(India)

Biggest Oceans - Pacific Ocean

Deepest Oceans - Pacific Ocean

Biggest Palace - Vatican (Rome)

Largest Palace - Imperial Palace
(China)

Biggest Park - Yellow Stone National
Park

Largest Park - Wood Buffalo National
Park (Canada)

Largest Peninsula - Arabia

Highest Plateau - Pamir (Tibet)

Longest Platform - Kharagpur, W.
Bengal (India)

Largest Platform - Grand Central
Terminal, (Ely.Station)New York (USA)

Biggest Planet - Jupiter

Smallest Planet - Murcury

Brightest Planet -Venus

Coldest Planet Pluto

Nearest (To the Sun) - Mercury

Farthest (from the Sun) - Pluto

Longest River - Nile, Africa

Longest River Dam - Hirakud Dam,
India

Largest Sea - South China Sea

Largest Stadium - Starhove Stadium,
Prague (Czech Republic)

Brightest Star - Sirius A

Tallest Statue - Motherland (Russia)
Largest Sea-bird - Albatross

Biggest Telescope - Mt. Palomar (USA)

Longest Train Flying Scotsman

Largest Temple - Angkorwat in
Kampuchea

Oldest Theatre - Teatro Ohmpico
(Itlay)

Tallest Tower - C. N. Tower, Toronto
(Canada)

Longest Wall - Great Wall of China

Highest Waterfall - Angel (Venezuela)

Widest Waterfall - Khone Falls (Laos)

Lowest Water Level - Dead Sea

Longest Epic - Mahabharata

Hottest Place - Al-Azizia (Libya)

Rainiest Place - Mosinram, near
Cherapunji (India)

Highest Road - Leh-Nobra, Ladakh
division India.

Highest Village - Andean (Chile)

Highest Volcano - Ojos del Salado,
(Argentina) Chile

Largest Volcano - Manuna Lea (Hawai)

Lightest Gas - Hydrogen

Fastest Animal - Cheetah

Biggest Flower - Rafflesia (Java)

Longest Corridor - Rameshwaram
Temple (India)

Largest Democracy - India

Fastest Dog - Persian greyhound

Lightest Metal - Lithium.

♥ FAMOUS PERSONS AND THEIR NICK NAMES [2]♥

1. Bengali Tiger =>> Bibin Chandra Pal

2. Punjab Lion, Punjab Kesari =>> Lala Lajpat Rai

3. Sher- e -Punjab =>> Ranjit Singh

4. Lion of Kashmir =>> Sheikh
Mohammed Abdullah

5. Mysore Tiger =>> Tippu Sultan

6. Bard of Avon =>> William
Shakespeare

7. Sage of Kanchi =>> Sankaracharya

* 8. Bird man of India =>> Salim Ali

9. Maratha Kesari =>> Bal Gangadhar
Tilak

10. Bapu =>> Gandhiji

11. Babuji =>> Jagjeevan Ram

12. Indian Machiavelli =>> Chanakya

13. Indian Napoleon =>> Samudragupta

14. Indian Bismarck =>> Sardar
Vallabhai Patel

15. Indian Shakespeare =>> Kalidasa

16. Deenabandhu =>> C.F Andrews

17. Deshabandhu =>> C.R Das

18. Who is known as Prince of Beggars
=>>Madan Mohan Malaviya

19. Who is known as Prince of Patriots =>>Subash Chandra Bose

20. Who is known as prince of Martyrs=>>Bhagat Singh

21. Who is known as prince of Builders=>>Shahjahan

22. Who is known as prince of Pilgrims=>>Hiuen Tsang

23. Who is known as prince of
Autobiography=>> Babur

24. Who is known as prince of Money
Makers=>> Muhammad bin Tughlaq

25. Who is known as prince of Pilgrims =>>Hiuen Tsang

26. Who is known as Grand old man of Indian Journalism =>> Tushar Kanti Ghosh

27. Man of Destiny =>> Napoleon
Bonaparte

28. Andhara Kesari =>> T. Prakasam

29. Lok Nayak =>> Jayaprkash Narayan

30. Father of Medicine =>> Hippocrates

31. Lady with the lamp =>> Florence
Nightingale

32. Poet's Poet =>> Edmund

♥ IMPORTANT INFORMATION ON NATIONALISED BANKS ♥

1.The oldest Joint Stock Bank of India --Allahabad Bank

2. The bank founded by Freedom
Fighter Dr. Bhogaraju Pattabhi
Sitaramayya --Andhra Bank

3. First bank to open a branch outside India -- Bank of India, London, 1946

4. The first bank to be given an ISO
9002 certificate for one of its branches--Canara Bank

5. The Postal Dept has issued a
commemorative stamp in the name of this bank celebrating 100 years in 2011--Central Bank of India

6. First Indian Bank to be wholly
owned by Indians--Central Bank of
India

7. The bank formed on the efforts of
Lala Lajpat Rai --Punjab National Bank

8. The only merger of nationalised
banks took place between --Punjab
National Bank and New Bank of India
in 1993

9. The bank whose brand equity is
"Pygmy Deposit Scheme" --Syndicate Bank

10. The bank which was conceived by Shri GD Birla --UCO Bank

11. The bank which was inaugurated
by Mahatma Gandhi in 1919 -- Union
Bank of India

12. The largest among nationalised
banks --Punjab National Bank

13. The bank established in the year
1913 as Bank of Mysore Ltd. at the
instance of the banking committee
headed by the great Engineer-States
man, Late Dr. Sir M.Visvesvaraya --
State Bank of Mysore.

♥ TOP TEN OF FORBES WORLD'S 100 MOST POWERFUL WOMEN ♥

1. Angela Merkel Chancellor, Germany

2. Dilma Rousseff President, Brazil

3. Melinda Gates Cochair, Bill &
Melinda Gates Foundation

4. Michelle Obama First Lady, United
States

5. Hillary Clinton Personality,
Philanthropist

6. Sheryl Sandberg COO, Facebook

7. Christine Lagarde Managing
Director, International Monetary Fund

8. Janet Napolitano Secretary,

Department of Homeland Security,
United States

9. Sonia Gandhi President, Indian
National Congress, India

10. Indra Nooyi CEO, PepsiCo

♥ NATIONAL FILM AWARD FOR BEST FEATURE FILM ♥

1953(1st) — Shyamchi Aai [Marathi]

1954(2nd) —Mirza Ghalib [Hindi]

1955(3rd) —Pather Panchali [Bengali]

1956(4th) —Kabuliwala [Bengali]

1957(5th) —Do Aankhen Barah Haath
[Hindi]

1958(6th)Sagar Sangamey [Bengali]

1959(7th)Apur Sansar [Bengali]

1960(8th)Anuradha [Hindi]

1961(9th)Bhagini Nivedita [Bengali]

1962(10th)Dada Thakur [Bengali]

1963(11th)Shehar Aur Sapna [Hindi]

1964(12th)Charulata [Bengali]

1965(13th)Chemmeen [Malayalam]

1966(14th)Teesri Kasam [Hindi]

1967(15th)Hatey Bazarey [Bengali]

1968(16th)Goopy Gyne Bagha Byne
[Bengali]

1969(17th)Bhuvan Shome [Hindi]

1970(18th)Samskara [Kannada]

1971(19th)Seemabaddha [Bengali]

1972(20th)Swayamvaram [Malayalam]

1973(21st)Nirmalyam [Malayalam]

1974(22nd)Chorus [Bengali]

1975(23rd)Chomana Dudi [Kannada]

1976(24th)Mrigayaa [Hindi]

1977(25th)Ghatashraddha [Kannada]

1978(26th)1979(27th)Shodh[Hindi]

1980(28th)Akaler Shandhaney [Bengali]

1981(29th)Dakhal [2Bengali]

1982(30th)Chokh [Bengali]

1983(31st)Adi Shankaracharya
[Sanskrit]

1984(32nd)Damul [Hindi]

1985(33rd)Chidambaram [Malayalam]

1986(34th)Tabarana Kathe [Kannada]

1987(35th)Halodhia Choraye Baodhan Khai [Assamese ]

1988(36th)Piravi
[Malayalam]

1989(37th) Bagh Bahadur [Bengali]

1990(38th)Marupakkam [Tamil]

1991(39th)Agantuk [Bengali]

1992(40th)Bhagwat Gita [Sanskrit]

1993(41st)Charachar [Bengali]

1994(42nd)Unishe April [Bengali]

1995(43rd)Kathapurushan [Malayalam]

1996(44th)Lal Darja [Bengali]

1997(45th)Thaayi Saheba [Kannada]

1998(46th)Samar [Hindi]

1999(47th)Vanaprastham [Malayalam]

2000(48th)Shantham [Malayalam]

2001(49th)Dweepa [Kannada]

2002(50th)Mondo Meyer Upakhyan
[Bengali]

2003(51st)Shwaas [Marathi]

2004(52nd)Page 3 [Hindi and English]

2005(53rd)Kaalpurush [Bengali]

2006(54th)Pulijanmam [Malayalam]

2007(55th)Kanchivaram [Tamil]

2008(56th)Antaheen [Bengali]

2009(57th)Kutty Srank [Malayalam]

2010(58th)Adaminte Makan Abu
(Malayalam)

2011(59th)Deool [Marathi]

2011(59th) Byari [Beary]

2012(60th)Paan Singh Tomar [Hindi]