આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Wednesday, 18 September 2013

♥ TOP 5 GK SITES ♥

(1) www.go4quiz.com

Click here

(2)www.onlinegk.com

Click here

(3)http://mobi.bharatdiscovery.org

Click here

(4)www.gktoday.com

Click here

(5)http://quiz.webdunia.com

Click here

No comments:

Post a Comment