આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Sunday, 27 October 2013

♥ विविध पुरस्कार ♥

•देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया।
- 1952 में

•ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। -संगीत क्षेत्र

•बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। - कृषि क्षेत्र

•व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है। -
साहित्य क्षेत्र

•नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। - चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी (1901 से ) और अर्थशास्त्र (1969)

•नोबेल पुरस्कार किसकी याद में
दिया जाता है। - वैज्ञानिक अल्फ्रेड
बर्नहार्ड नोबेल

•फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे
प्रतिष्ठित अंतर्रराष्ट्रीय पुरस्कार कौनसा है। - ऑस्कर

•विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में
दिया जाने वाला पुरस्कार कौनसा है। -पुलित्जर

•भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार
कौनसा है। - भारत रत्न

•एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। - रमन मैग्सेसे पुरस्कार

•भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सवोच्य पुरस्कार कौनसा है। - परमवीर चक्र

•गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया। - 1995

Gk 1

वह कौन सा शासक था जो चार वर्ष में
अपनी सारी सम्पत्ति प्रयाग में आकर दान
क्र देता था – हर्षवर्धन
शकारी की उपाधि किसने धारण की –
विक्रमादित्य
चन्द्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध
हुआ – विक्रमादित्य
गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं
को अभिलेखों में क्या खा गया – दीनार
मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल
में हुआ – गुप्त काल
गुप्त राजाओं ने कितने साल तक राज्य
किया – 200 वर्ष
बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं – बुद्ध
चरित को.
भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया –
ईरानियों ने.
सिकन्दर किसका पुत्र था – फिलिप.

Friday, 25 October 2013

♥ महाभारत ♥

►महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था →18 दिन

►महाभारत युद्ध के पश्चात कितनी महारथी जीवित बचे थी →18

►गीता में "मैं" शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है →109 बार

►अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था →परीक्षित

►सूर्य के उत्तरायण होनेकी प्रतीक्षा किसने अपना प्राण त्याग किया →भीष्म

►पाण्डव नकुल की माता का नाम क्या था→माद्री

►अर्जुन ने जयद्रथ को कब तक मार देने की प्रतिज्ञा की थी →सूर्यास्त

► कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी →इन्द्र

►बलराम की पत्नी कौन थीं→रेवती

►दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था →सोने का दाँत

►गंगापुत्र भीष्म का मूल नाम क्या था →देवव्रत

►कौरवोकी की बहन  →दुःशला

►अश्वत्थामा की माता  →कृपि

►कृष्ण के वंश का क्या नाम
था →भीमसात्वत

►कौन जरासंध का बहनोई था →कंस

►दुर्योधन के पुत्र का नाम
क्या था→लक्ष्मण

►कर्ण को पालने वाली माता का नाम
क्या था→राधा

►दुर्योधन के मामा शकुनि के राज्य
का नाम क्या था →गांधार

►पांडव नकुल किसका विशेषज्ञ
था→घोड़ों का

►अर्जुन के शंख का नाम क्या था →देवदत्त
शंख

♠ भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध ♠

ई.पू.३२६ हाईडेस्पीज का युद्ध : सिकंदर और
पंजाब के राजा पोरस के बीच जिसमे
सिकंदर की विजय हुई |

२६१ कलिंग की लड़ाई : सम्राट अशोक ने
कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के
रक्तपात से विचलित होकर उन्होंने युद्ध न
करने की कसम खाई |

ईस्वी ७१२ – सिंध की लड़ाई में मोहम्मद कासिम
ने अरबों की सत्ता स्थापित की |

११९१ – तराईन का प्रथम युद्ध – मोहम्मद
गौरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच हुआ
था | चौहान की विजय हुई |

११९२ -तराईन का द्वितीय युद्ध – मोहम्मद
गौरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच| इसमें
मोहम्मद गौरी की विजय हुई |

११९४ -चंदावर का युद्ध – इसमें मुहम्मद
गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया |

१५२६ -पानीपत का प्रथम युद्ध -मुग़ल शासक
बाबर और इब्राहीम लोधी के बीच |

१५२७ -खानवा का युद्ध – इसमें बाबर ने
राणा सांगा को पराजित किया |

१५२९ -घाघरा का युद्ध -इसमें बाबर ने महमूद
लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया |

१५३९ – चौसा का युद्ध – इसमें शेरशाह
सूरी ने हुमायु को हराया |

१५४० – कन्नौज (बिलग्राम का युद्ध) : इसमें
फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को हराया व
भारत छोड़ने पर मजबूर किया |

१५५६ – पानीपत का द्वितीय युद्ध :अकबर
और हेमू के बीच |

१५६५ – तालीकोटा का युद्ध : इस युद्ध से
विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया क्यूंकि बीजापुर, बीदर,अहमदनगर व गोलकुंडा की संगठित सेना ने लड़ी थी |

१५७६ – हल्दी घाटी का युद्ध : अकबर और
राणा प्रताप के बीच, इसमें राणा प्रताप की हार हुई |

१७५७ – प्लासी का युद्ध : अंग्रेजो और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमे अंग्रेजो की विजय हुई और भारत में
अंग्रेजी शासन की नीव पड़ी |

१७६० – वांडीवाश का युद्ध : अंग्रेजो और
फ्रांसीसियो के बीच, जिसमे फ्रांसीसियो की हार हुई |

१७६१ -पानीपत का तृतीय युद्ध :अहमदशाह
अब्दाली और मराठो के बीच | जिसमे फ्रांसीसियों की हार हुई |

१७६४ -बक्सर का युद्ध : अंग्रेजो और
शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम
द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच |
अंग्रेजो की विजय हुई | अंग्रेजो को भारत
वर्ष में सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा |

१७६७-६९ – प्रथम मैसूर युद्ध : हैदर अली और
अंग्रेजो के बीच, जिसमे अंग्रेजो की हार हुई
|
१७८०-८४ – द्वितीय मैसूर युद्ध : हैदर
अली और अंग्रेजो के बीच, जो अनिर्णित छूटा |

१७९० – तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध : टीपू सुल्तान
और अंग्रेजो के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई |

१७९९ – चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध : टीपू सुल्तान
और अंग्रेजो के बीच , टीपू की हार हुई और
मैसूर शक्ति का पतन हुआ |

१८४९ – चिलियान वाला युद्ध : ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था जिसमे सिखों की हार हुई
१९६२ – भारत चीन सीमा युद्ध : चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रो पर आक्रमण | कुछ दिन तक
युद्ध होने के बाद एकपक्षीय युद्ध विराम
की घोषणा | भारत को अपनी सीमा के
कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा |

१९६५ – भारत पाक युद्ध : भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमे पाकिस्तान की हार हुई | फलस्वरूप
बांग्लादेश एक स्वतन्त्र देश बना |

१९९९ -कारगिल युद्ध : जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रो में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली |

♥ पृथ्वी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ♥

♠पृथ्वी की अनुमानित आयु -४,६०,००,००० वर्ष

♠सम्पूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल- ५१,०१,००,५००
वर्ग कि. मी.

♠भूमि क्षेत्रफल (२९.०८%) -१४,८९,५०,८०० वर्ग
कि. मी.

♠जलीय क्षेत्रफल (सम्पूर्ण धरातल
का ७०.९२%)-३६,११,४९,७०० वर्ग कि. मी.

♠औसत घनत्व -५.५२ ग्राम प्रति घन सेमी

♠विषुवतीय रेखीय व्यास-१२,७५५ किमी

♠ध्रुवीय व्यास -१२,७१२ किमी

♠गुरुत्वाकर्षण से बहार निकलने के लिए
आवश्यक निर्गमन गति -११.२ किमी/सेकण्ड

♠पृथ्वी का आयतन -१०,८३,२०,८८,४०,००० घन
किमी

♠समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई
-८,८४८ मीटर (माउंट एवरेस्ट )

♠समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई
-११,०३३ मीटर (मेरियाना ट्रेंच)प्रशांत महासागर,  फिलिपीन्स के पूर्व में

♠पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान -३९६ मीटर मृत सागर

♠पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि -२३घंटे,५६मिनट, ४०.९१ सेकण्ड

♠पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि -३५६ दिन, ५ घंटे,४८ मिनट,४५.५१ सेकण्ड

♠पृथ्वी का उपग्रह -चंद्रमा

♠अक्ष का कक्षा के धरातल से झुकाव -२३*२७’

♠सूर्य से माध्य दूरी पर -१४,९४,०७,००० किमी

♠भूमध्य रेखा पर परिधि -४०,०७५ किमी

♠ध्रुवीय परिधि -४०,०२४ किमी

♠सूर्य के सबसे नजदीक की अवस्था उपसौर-३
जनवरी

♠सूर्य से सबसेज्यादा दूरी की अवस्था अपसौर- ४
जुलाई

♣ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (चिन्ह) एवं भाषा ♣


1. भारत का राष्ट्रीय पशु – टाइगर
बाघ भारत के वन्य जीवन के धन का प्रतीक है।

2. भारत का राष्ट्रीय पक्षी – मयूर
मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है यह
सौंदर्य अनुग्रह जैसे गुणों का प्रतीक है।

3. भारत का राष्ट्रीय जलचर –गंगा डॉल्फिन
गंगा डॉल्फिन पवित्र के रूप में
गंगा की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करने
के लिए कहा जाता है। क्योकि यह शुद्ध और
ताजा पानी में ही जीवित रह सकते हैं।

4. भारत का राष्ट्रीय फल – आम
आम राष्ट्रीय फल है। और अत्यंत
ही मीठा होता है। आम की अति प्राचीन
काल से भारत में खेती की जाती है।
इसकी 100 से अधिक किस्में हैं।

5. भारत का राष्ट्रीय पुष्प – कमल
वैज्ञानिक तौर पर Nelumbo Nucifera के
रूप में जाना जाता है। कमल भारत
का राष्ट्रीय फूल है और यह एक पवित्र फूल
है। धन ज्ञान और आत्मज्ञान भूल का प्रतीक
है। यह कीचड़ में खिलकर भी स्वच्छ होता है।
जो दिल और मन की पवित्रता का प्रतीक है।

6. भारत का राष्ट्रीय पेड़ – बरगद
भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। यह एक विशाल पेड़ है। जो अपने आस पास के वृक्ष और राहगीर को छाया प्रधान करता और हिन्दुओ में इसे पूजा जाता है।

7. भारत के राष्ट्र पिता –महात्मा गांधी
सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस द्वारा “राष्ट्र
के पिता” के रूप में 4 जून १,९४४ में रंगून से
आजाद हिंद रेडियो पर संबोधित किये गए
बाद में भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई।

8. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज – तिरंगा
राष्ट्रीय ध्वज क्षैतिज तिरंगा शीर्ष पर
गहरा भगवा (केसरी) और नीचे गहरे हरे रंग
होता है। मध्य में सफेद जिसपर अशोक चक्र
होता है। इसके इसकी लम्बाई चौडाई
का अनुपात ३:२ होता है।

9. भारत का राष्ट्रीय खेल – हॉकी
हॉकी में भारत का आठ ओलंपिक स्वर्ण पदक
के साथ एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है।
आधिकारिक तौर पर हॉकी राष्ट्रीय खेल है।

10. भारत का राष्ट्रीय गान – जन – गण– मन…….
जन – गण – मन गीत मूल रूप से बंगाली में
रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसके हिन्दी संस्करण को राष्ट्रीय गान के तौर पर अपनाया गया है।

11. राष्ट्रीय कैलेंडर – शक संवत
राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग चैत्र के साथ
अपनी पहली महीने के रूप में और 365
दिनों की एक सामान्य वर्ष के आधार पर 22
मार्च 1957 से अपनाया गया यह ग्रेगोरियन
कैलेंडर के साथ में प्रयोग किया जाता है।

12. भारत का राष्ट्रीय गीत – वंदे मातरम्
गीत वंदे मातरम् बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत एवं बंगला में 1882 में रचित प्रेरणा किया जो के स्रोत है। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गीत के पहले
दो छंद को भारत गणराज्य के राष्ट्रीय गीत का आधिकारिक दर्जा दिया गया जो संस्कृत में है।

13. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में
अशोक के बौद्ध शेर राजधानी (अशोक
स्तम्भ का उपरी) है। इसमें चार एशियाई शेर
एक दूसरे के विपरीत दिशा में
चारो दिशाओ की सुरक्षात्मक मुद्रा में है।
सारनाथ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में
बनारस के पास है। भारत के प्रतीक के नीचे
आदर्श वाक्य देवनागरी स्क्रिप्ट में “सत्यमेव
जयते” उदित हैं – जिसका मतलब “सत्य
की सदा ही जीत होती है”

14. भारतीय राष्ट्रीय नदी – गंगा नदी
गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है।
गंगा नदी पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के रूप
में हिंदुओं द्वारा प्रतिष्ठित है। किसी और
नदी के मुकाबले दुनिया में सबसे
भारी आबादी गंगा नदी के पास बसी है।

15. भारत की राज भाषा – हिंदी
हिंदी भारत देश की राज भाषा है। और विश्व में दूसरे नंबर की सब से ज्यादा लोगो दुआर बोली जाने वाली भाषा है।

16. भारत का राष्ट्रीय अवतार – भारत
माता

भारतमाता या भारतअम्बा/
Bhāratāmbā (संस्कृत से हिन्दी भारत
अंबा से अम्बा ‘मां’/माता) एक देवी माँ के
रूप में भारत के राष्ट्रीय अवतार के रूप में वह
आम तौर पर एक नारंगी या केसरिया साड़ी पहने एक औरत को एक झंडा पकड़े और कभी कभी एक शेर के
साथ दर्शाया जाता है।

♥ INVENTIONS - INVENTORS ♥

•Adding Machine- Pascal France 1624

•Aeroplane -Wright Brothers US- 1903

•Ballpoint Pen- C. Biro Hungary -1888

•Barometer- E. Torricelli Italy- 1643

•Bicycle- K. Macmillan Scotland -1839

•Rubber (Vulcanized) -Charles Goodyear US -1839

•Rubber (Waterproof)- Charles Macintosh Scotland -1823

•Safety Lamp- Sir Humphry Davy England -1816

•Safety Pin- W. Hunt US -1849

•Sewing Machine- B. Thimmonnier France -1830

•Scooter -G. Bradshaw England -1919

•Ship (Steam)- J.C. Perier France- 1775

•Ship (Turbine) -Sir Charles Parsons England -1894

•Shorthand (Modern) -Sir Isaac Pitman England- 1894

•Spinning Frame -Sir Richard Arkwright England- 1769

•Steam Engine (Piston) -Thomas Newcomen England -1705

•Steam Engine- James Watt Scotland 1782

•Stainless Steel -Harry Brearley England -1913

•Submarine- D. Bushnell US- 1776
Tank -Sir Ernest Swington England 1914

•Telegraph Code -Samuel F. B. Morse US- 1837

•Telephone -Alexander Graham Bell US -1876

•Telescope -Hans Lippershey The
Netherlands -1608

•Television
(Successful Demonstration) -John Logie Baird Scotland- 1926

•Terylene- J. Whinfield and J. Dickson England- 1941

•Thermometer -Galileo Galilee Italy 1593

•Tractor- Benjamin Holt US- 1900

•Transistor- Bardeen, Shockley and Brattain US -1947

•Typewriter -C. Sholes US -1867

•Radio -Valve Sir J.A. Fleming Britain 1904

•Watch -A. L Breguet France -1791

•X-ray- Wilhelm Roentgen Germany 1895

•Zip Fastener -W. L. Judson US- 1891

Thursday, 24 October 2013

♥Common currency of Ind & Pak♥


      पाकिस्तान को 14th अगस्त, 1947 के दिन,
अर्थात् भारत की स्वतंत्रता से एक दिन पूर्व,स्वतंत्रता प्राप्त हुई किन्तु करेंसी के मामले में उसे 30 September, 1948 तक भारत पर ही निर्भर रहना पड़ा था क्योंकि उस दौरान दोनों देशों के मुद्रा प्रबंधन का पूरा भार भारतीय रिजर्व बैंक पर ही था। देखें सन् 1947 के एक रुपये का चित्र जिसमें, Government of India के साथ ही साथ बायीं ओर, Government of Pakistan भी मुद्रित है।

♥ GOOGLE SEARCH ♥

♥How to take most advantage from
Google Search ♥

गूगल सर्च इंजिन का प्रयोग तो अवश्य
ही आप सभी करते होंगे किन्तु आप में से बहुत से
लोगों को शायद ही यह जानकारी होगी कि गूगल सर्च इंजिन मेंबहुत सारी विशिष्टताएँ भी हैं। तो आइये
जानें उन विशिष्टताओं के बारे में!

गूगल सर्च इंजिन को केलकुलेटर के तौर पर
प्रयोग करें…

♠सर्च बॉक्स में कोई भी गणितीय एक्सप्रेसन
टाइप करें जैसे कि – 5*23 + 3*44 – 87
[गूगल सर्च इंजन जोड़ (+), घटाना (-),
गुणा (*), भाग (/), घात (^), और वर्गमूल
(sqrt) की गणना कर सकता है।]

♠परिभाषाएँ जानिये♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें –
define: website
गूगल सर्च इंजिन को एक परिवर्तक के तौर पर
प्रयोग करें

♠किलोमीटर को मील में बदलने के लिये♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें – 10
km in mile

♠फैरनहीट को सेल्सियश में बदलने के लिये♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें – 25F
to C

♠इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिये♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें – 5
inch in cm

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

♠किसी इलाके का समय जानिये♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें –
what time is it Raipur

♠दो देशों की करेंसी की तुलना कीजिये♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें –
1usd in inr

♠मौसम का विवरण जानिये♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें –
Raipur weather

♠फ्लाइट स्टेटस पता करें♠
सर्च बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करें –
name of airlinne flight number

♥ भाषाओं से सम्बन्धित रोचक जानकारी ♥


1. हवायन (Hawaiian) वर्णामाला में केवल
12 अक्षर होते हैं।

2. उर्दू और अंग्रेजी दोनों के ही वर्णमालाओं में 26 अक्षर होते हैं।

3. ‘हरि’ हिन्दी का एक ऐसा शब्द है जिसके
दर्जन भर से भी अधिक अर्थ हैं; यथा यमराज,
पवन, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, विष्णु, सिंह, किरण,
घोड़ा, तोता, साँप, वानर और मेढक, वायु,
उपेन्द्र आदि।

4. राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी भाषा के लिए देवनागरी लिपि तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाता है।

5. अंग्रेजी का शब्द ‘News’ चार दिशाओं
North, East, West, और South के प्रथम
अक्षरों को मिला कर बना है।

6. अमेरिका की अपेक्षा चीन में अधिक लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं।

7. ‘racecar,’ ‘kayak’ और ‘level’ अंग्रेजी के
ऐसे शब्द हैं जिन्हें चाहे बायें से दायें पढ़ें
कि दायें से बायें, वे एक जैसे ही पढ़े जाते हैं।

8. WAS IT A CAR OR A CAT I SAW.
अंग्रेजी का ऐसा वाक्य है जो उल्टा सीधा एक समान है।

9. अंग्रेजी शब्द Stressed को उल्टा पढ़ने पर
अंग्रेजी का ही एक दूसरा शब्द Desserts बन
जाता है।

10. अंग्रेजी का सबसे छोटा पूर्ण वाक्य है – ‘Go’।

11. अंग्रेजी के केवल चार शब्द ऐसे हैं जिसके
अन्त में “dous” आता है, वे हैं – hazardous,
horrendous, stupendous, and
tremendous।

12. “The quick brown fox jumps over a lazy dog.” वाक्य में अंग्रेजी के सभी अक्षर
प्रयुक्त होते हैं।

13. बगैर कोई स्वर (vowel) वाला अंग्रेजी का सबसे बड़ा शब्द है “Rhythms”!

14. “uncopyrightable” अंग्रेजी का एक
ऐसा शब्द है जिसमें प्रयुक्त कोई भी अक्षर
दो बार नहीं आता।

15. अंग्रेजी में ‘E’ का प्रयोग सबसे अधिक
होता है और ‘Q’ का सबसे कम।

Tuesday, 22 October 2013

♥ रोचक तथ्य - पक्षी विशेष ♥

1. लगभग हर साल 1000 पंक्षी शीसे वाली खिड़कीयों से टक्कर होने के कारण मारे जाते हैंl

2. विश्व में पक्षियों की 8650 प्रजातियाँ हैं जिन में से 1230 भारत में पाई जाती हैं।

3. फिलिपिन्स में पाया जाने वाला बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले
के चारो और जुगनु भरकर लटका देता हैl

4. तोतो की तकरीबन 320 प्रजातीया पाई जाती हैl

5. न्युजीलैंड़ के कई पक्षी अंन्धे होते हैl

6. सुतरमुर्ग पक्षी का अंडा उबालने में 4 घंटे
लगते हैl

7. एक मां मुर्गी दिन में लगभग 50 बार अपने
अंडे को हिलाती हैlताकि उसकी जर्दी उसके cell से न लग जाए.l

8. एक मुर्गी को 12 अंडे देने के लिए लगभग 1.5
किलो खुराक की आवश्कता होती हैl

9. जिन मुर्गीयों के लाल कर्णपाली(earlobes,लोलकी) होती है वह भुरे अंडे देती है और जिनके सफेद होती है वह सफेद अंडे देती हैl

10. मुर्गीयां जैसे-जैसे बड़ी होती जाती है
वैसे ही इनके अंडे भी बडे हो जाते हैl

11. शुतरमुर्ग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते है और
अपनी एक किक से यह एक शेर को भी घायल
कर सकते हैl

12. एक बत्तख ठंडे पानी में तैरते समय भी ठंड
महशूस नही करती क्योंकि उस के पैरों में रक्त
और तंत्र वाहिकाएँ होती ही नही l

13. कुछ बत्तखें एक दिन में 532 किलोमीटर
तक लगातार उड़ सकती हैंl

14. एकलौता पक्षी जो पीछे की तरफ
भी उड़ सकता है वह है हमिंगवर्डl

15. उल्लु अपनी ऑखे इधर-उधर नही घुमा सकतेl

16. तोते बहुत तरह के शब्द सही बोल लेते है.
मगर तोते केवल वही शब्द सीखते है जो इन्हें
सिखाए जाते है जा फिर यह नकल करते है.
जंगली तोते नकल नही कर सकते. सिर्फ
पालतु तोते ही नकल कर सकते है. अफरीका के
भूरे तोते सबसे ज्यादा नकलची होते हैl

17. जितने भी तोते घर में पिंजरे के अंदर रखने
के लिए पकड़े जाते है उन में से 90 प्रतीशत
अमरीका को भेजे जाते हैl

18. एक अनुमान के अनुसार सन 2000 में लगभग
63 लाख घरों में 6 करोड़ पालतु पक्षी थेl

19. तोतो के सिर बड़े जबकि गर्दने
छोटी होती हैl

20. तोते चॉक्लोट को खा नही सकते
क्योंकि यह उनके शरीर के लिए
जहरीली होती हैंl

Monday, 21 October 2013

♥ विश्व के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य ♥


1. विश्व मेँ सबसे अधिक बच्चे पैदा करने
वाली महिला का नाम रूस की मारिया इसकोवा 42 वर्ष की उम्र मेँ 58 बच्चे (4 बच्चे 3 बार, 3
बच्चे10 बार और 2 बच्चे 8 बार) ।

2. विश्व का सबसे अमीर देश स्विटजरलैंड है।

3. सऊदी अरब मेँ एक भी नदी नही है।

4. विश्व का सबसे दानी आदमी अमेरिका का राकफेलर है जिसने अपने जीवन मेँ सार्वजनिक
हितके लिए 75 अरब रुपए दान मेँ दे दिए।

5. सबसे महँगी वस्तु यूरेनियम है।

6. दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की मेँ आयार्स
नामक पहाडी प्रतिदिन अपना रंग बदलती है।

7. विश्व मेँ रविवार की छुट्टी 1843 से शुरु हुई थी।

Saturday, 19 October 2013

♥ LIST OF IMPORTANT AWARDS ♥


1. Man Booker Prize 2013 -
Eleanor Catton (for The Luminaries)

2. Man Booker International Prize -
Lydia Davis

3. Asia Pacific International Award -
Dr. Mujeeb Athar

4. Cecil B Demile Award - Woody Allen

5. Champion for Global Change Award 2013 -Malala Yousafzai

6. First Mahathir Award for Global
Peace -Nelson Mandela

7. German Whistleblower Prize 2013 -Edward Snowden

8. Golden Lion at Venice Film Festival- Sacro GRA (Italy)

9. Grand Prize at Cuba's International
Radio and TelivisionFestival - Baraksat (Lebanese Documentary)

10. IMPAC Dublin Literary Award -
Kevin Barry

11. INDEX Design Award -Kavitha Shukla

12. ISRO Young Scientist Award -
Jenita Mary

13. Jnanpith Award 2012 -
Ravuri Bharadhwaja

14. Knighthood, which is the highest
honour of Britain -Anish Kapoor (sculptor).

15. Lata Mangeshkar Samman
Alankaran -Hariharan

16. 'Legend of Planet' award -
Bindeshwar Pathak (Sulabh movement founder)

17. Library of Congress Gershwin
Award -Carole King (first woman)

18. National Literacy Award -
Chattisgarh

19. NSS Wernher von Braun
MemorialAward - Abdul Kalam

20. NTR National Literary Award -
Manoj Das

21. Sree Narayan Guru Global Secular & Peace Award 2013 -Shashi Tharoor

22. Presidential medal of freedom -
Dr. Sally Ride

23. Pulitzer Prize for fiction in 2013 -
Adam Johnson (for the novel “The
Orphan Master’s son”)

24. Rajiv Gandhi Khel Ratna -
Ranjan Sodhi

25. Saraswati Samman (2013) –
Sugathakumari

26. Skoch Group Award -Jharkhand

27. Tagore Award for Cultural Harmony-Zubin Mehta

28. Tagore Peace Prize -
Shihab Ghanem (first Arab)

29. The Simón Bolívar National Award of Journalism 2013 -
Hugo Chavez (late Venezuelan
President )

30. U. N. Champions of the Earth
Award -V. Ramanathan

31. UEFA Best Player in Europe Award-Franck Ribéry

32. UN’s Public Service Award -
Omen Chandi (Kerala CM)

33. Unique Female Leader Award -
Madeleine Albrite (former US Secratary)

34. United Nation's Public Service
Award -Oommen Chandy (Chief Minister of Kerala).

35. US "woman of courage" award -
Nirbhaya (Dehli gang rape victim)

36. Vyas Samman (2012) –
Narendra Kohli

37. Whitley award (Green Oscar) -
Dr. Aparajita Datta

38. Women’s Prize for Fiction -
AM Homes (for her book, May We Be
Forgiven)

39. Youngest Indian to scale theMount Everest -Raghav Joneja

40. ParliamentarianAwards - 2012 -
Sharad Yadav

♥ WONDER WOMEN ♥

♥ આપણા રાષ્ટ્રધ્વજો ♥

♥ मजेदार रोचक तथ्य ♥

*.नील आर्मस्ट्राँग ने सबसे पहले
अपना बाँया पैर चँद्रमा पर रखा था और उस
समय उनके दिल की धड़कन 156 बार प्रति मिनट थी.

*.धरती के गुरूत्वाकर्षण के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊँचा होना संभव नही है.

*.रोम दुनिया का वो शहर है जिसकी आबादी ने सबसे पहले 10 लाख का आकड़ा पार किया था.

* .1992 के क्रिकेट विश्वकप में इंग्लैंड
को हराते हुए जिम्बाब्वे ने बड़ा उल्टफेर कर
दिया था l पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने सिर्फ 134 रन बनाए और इंग्लैंड का काम आसान कर दिया लेकिन हुआ ऐसा नही, इंग्लैंड की टीम
125 रन पर ही ढेर हो गई ।

* .सिगरेट लाइटर की खोज माचिस से पहले
हुई थी.

* .औसतन हर दिन 12 नव-जन्में बच्चे
किसी ओर मां-बाप को दें दिए जाते हैं.

* .आईसलैंड में पालतू कुत्ता रखना क़ानून के
विरूद्ध है.

* .Righted-handedलोग औसतन left-
handed लोगों से 9 साल ज्यादा जीते हैं

* .एक औसतन लैड की पेंसिल से अगर एक लाइन
खींची जाए तो वह 35 किलोमीटर लंम्बी होगी जिससे 50,000 अंग्रेजी शब्द लिखें जा सकते है.

* .एक समुद्री केकडे का दिल उसके सिर में होता है.

*.गोरिल्ला एक दिन मे ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे सोते है.

* .हर साल लोग साँपों के ज्यादा मधु
मक्खियों द्वारा काटे जाने से मारे जाते है.

* .तितलियाँ किसी वस्तु का स्वाद अपने
पैरों से चखती है.

Friday, 18 October 2013

♥ प्रमुख वचन एंव नारे ♥


• हिन्दी,हिन्दु,हिन्दुस्थान - भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

•वन्दे मातरम - बंकिम चन्द्र चटर्जी

•मारो फिरंगी को - मगंल पाण्डेय

•स्वराजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है -
बाल गंगाधर तिलक

•सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है -
•राम प्रसाद बिस्मिल

•जय हिन्द - सुभाष चन्द्र बोस

•इंकलाबाद जिन्दाबाद - भगत सिंह

•करो या मरो - महात्मा गाँधी

•वेदो की और लौटो - दयानन्द सरस्वती

•आराम हराम है - जवाहरलाल नेहरू

•साम्राज्यवाद का नाश हो - भगत सिहं

•जय जवान जय किसान - लाल बहादुर
शास्त्री

•कर मत दो -- सरदार बल्लभ भाई पटेल

•सम्पूर्ण क्रान्ति - जय प्रकाश नारायण

•विजयी विश्व तिरंगा प्यारा - श्याम लाल गुप्ता

•सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा - इकबाल

•तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा - सुभाष
चन्द्र बोस

•साइमन कमीशन वापस जाओ - लाला लाजपतराय

•देश की पूजा ही राम की पूजा है - मदन लाल धींगरा

•भारत वर्ष को तलवार के बल से
जीता गया था और तलवार बल पर ही उसे
बिटानी कब्जे में रखा जाएगा - लार्ड एल्गिन

•दासता के हलुवे से आजादी के सुखे चने
कहीं अच्छे है - सुभाष चन्द्र बोस
मेरे सिर पर लाठी का एक-एक प्रहार
अग्रेजी शासन के कफन के कील साबित
होंगे। - लाला लाजपतराय