આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Saturday, 28 December 2013

♥ FATHER-MOTHER OF SUBJECT ♥


♥ Person who recognized as Father/
Mother of a subject ♥

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

• Father of Microscopy - Antonie
Philips van Leeuwenhoek

• Father of Western Medicine -
Hippocrates

• Father of Internet - Vint Cerf

• Father of the American Constitution
- James Madison

• Father of the Indian Constitution -
Dr. B.R. Ambedkar

• Father of Humanism - Francesco
Petrarca

• Father of Geometry - Euclid of
Alexandria

• Father of New France - Samuel de
Champlain

• Father of Genetics - Gregor Mendel

• Father of the Green Revolution -
Norman Ernest Borlaug

• Father of the Green Revolution in
India - M.S Swaminathan

• Father of Scientific Management -
Frederick Winslow Taylor

• Father of Biology - Aristotle

• Father of Evolution - Charles Darwin

• Father of Microbiology - Antonie van Leeuwenhoek

• Father of Nuclear Chemistry - Otto
Hahn

• Father of Periodic Table - Dmitri
Mendeleev

• Father of modern Medicine -
Hippocrates

• Father of Modern Physics - Galileo
Galilei

• Father of Modern Astronomy -
Nicolaus Copernicus

• Father of Nuclear Physics - Ernest
Rutherford

• Father of Nuclear Science - Marie
Curie and Pierre Curie

• Father of Computer Science -George
Boole and Alan Turing

• Father of American Football - Walter Camp

• Father of Walter Camp - Geoffrey
Chaucer

• Father of modern Olympic - Pierre
De Coubertin

• Father of of Numbers - Pythagoras

• Father of Botany - Theophrastus

• Father of Electricity - Benjamin
Franklin

• Father of Electonics - Michael
Faraday

• Father of Television - Vladimir K.
Zworykin

• Father of Telephone - Alexander
Graham Bell

• Father of Mobile Phone - Martin
Cooper

• Father of Laptop - Bill Moggridge

• Father of Psychology - Sigmund
Freud

• Father of Surgery - Sushruta

• Father of Plastic Surgery - Sir
Harold Gillies

• Father of Ayurveda - Dhanwantari

♥ INTERNET FACTS ♥

♥ ♥ ♥ Here is what happened in a minute of Internet in 2013 .. ♥ ♥ ♥

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

♥ 416 Website hacking attempts are
made

♥ 12 Websites are hacked

♥ 20 New victims of identity theft are recognized

♥157036 cases of financial loses in
some way occur

♥ 5 new Wikipedia articles are created

♥ 50 new blog posts are created

♥ 70 new domains are registered

♥ 435 new email accounts are created

♥ 717 new people get on the Internet

♥ 1500 new blog posts are made

♥ 171366 GB of files are shared

♥ 370000 Skype calls are made

♥ 639800 GB of Global data transfered

♥ 694445 Google searches made

♥ 86000000 Spam emails received

♥ 168000000 Emails sent

♥ 14 new songs on Spotify

♥ 600 Youtube video uploads

♥ 6600 Flickr photos uploaded

♥ 3600 Instagram photo shares

♥ 1300000 YouTube videos played

♥ 20000000 Flickr photo views

♥ 100 New LinkedIn accounts created

♥ 320 new Twitter accounts created

♥ 411 new Facebook users

♥ 20000 new tumblr photos

♥ 11805 Active Pinterest users

♥ 27777 Active Twitter users

♥ 100000 New Tweets

♥ 79364 new Facebook wall posts

♥ 173611 new pictures uploaded on
Facebook

♥ 510040 new comments on Facebook

And all that you just read has already
happened in the past 60 seconds
while you were reading this post.

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

Tuesday, 24 December 2013

♥ KIDS GK ♥

♥ અહો આશ્ચર્યમ્ ♥

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

* સૌથી નાનું ડાયનોસોર એક નાની બિલાડીથી સહેજ મોટું હતું.(સાધારણ રીતે ડાયનોસોર તો મહાકાય હતા)

* એન્ટાર્ક્ટિકા એકમાત્ર ખંડ છે જ્યાં પતંગિયાં જોવા મળતાં નથી!

* કેટરપીલર્સ નામના જાનવરને ૪૦૦૦ સ્નાયુઓ હોય છે. જ્યારે માનવજાતને માત્ર ૬૨૯ હોય છે!

* ડૉ. સ્યુસસે બાળકો માટેનું સુપ્રસિધ્ધ પુસ્તક 'ગ્રીન એગ્સ એન્ડ હામ' માત્ર ૫૦ ભિન્ન ભિન્ન શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને લખ્યું છે.

* 'ધ ગેટ્સ ઓફ પેરેડાઈઝ' નવલકથા માત્ર બે વાક્યોમાં ૪૦,૦૦૦ શબ્દોના ઉપયોગ વડે
લખાયેલ છે.

* યુરેનસની આસપાસ ફરતા કુદરતી ઉપગ્રહોમાં ૨ થી ૨૪નાં નામ મહાન નાટયકાર શેક્સપીયરનાં અનેક નાટકો ઉપરથી રાખવામાં આવ્યાં છે.

* ૨૦૦૪માં ફ્રૅન્ચ લેખક માઈકલ થેલર
દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ ૨૩૩ પાનાની નવલકથામાં એકપણ વિશેષણ નથી!

♥ પક્ષીજગતનું જાણવા જેવું ♥

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

* પક્ષીઓની આંખો તેના માથાનો ૫૦ ટકા ભાગ રોકે છે.

* પેન્ગ્વીન એક જ એવું પક્ષી છે કે ઊભું થઇ બે
પગે ચાલી શકે છે, પાણીમાં તરી શકે છે પણ
ઊડી શકતું નથી.

* મરઘા ૨૦૦ જેટલા જુદા જુદા અવાજ કરીને એકબીજાને સંકેત આપી શકે છે.

* માણસે પ્રથમ વાર પાળેલું પક્ષી બતક હતું.

* કીવી નામનું પક્ષી અંધ હોય છે.

* કાગડાનું મગજ શરીરના પ્રમાણ તમામ પક્ષીઓ કરતા મોટું હોય છે.

* ઓસ્ટ્રેલિયન પેલિકનની ચાંચ બધા પક્ષીઓમાં સૌથી મોટી છે તે ૧૩ થી ૧૮ ઇંચ લાંબી હોય છે.

* પોપટ એક જ એવું પક્ષી છે કે જે પોતાની ચાંચની નીચેનો અને ઉપરનો ભાગ સ્વતંત્ર રીતે હલાવી શકે. લકકડખોદની જીભ તેની ચાંચ કરતાં ચાર ગણી લાંબી હોય છે.

♥ ઊંટ ♥

* અઢારે વાંકા અંગવાળા ઊંટને
અરોબિકમાં 'ગમલ' કહે છે. તેનો અર્થ થાય
છે. 'સુંદર' અંગ્રેજી કેમલ શબ્દ તેના પરથી જ
બન્યો છે.

* ઊંટની ખૂંધમાં પાણી નહીં પણ
ચરબી હોય છે.

* ઊંટ લાંબો સમય
પાણી વિના ચલાવી શકે તેનું રહસ્ય
તેના લોહીના લાલકણો લંબગોળ
આકારમાં છે. ઊંટ એક જ પ્રાણી એવું છે કે
તેના લોહીના કોષો લંબગોળ હોય છે.

* ઊંટના શરીરનું તાપમાન ઓછામાં ઓછું
૩૪ ડિગ્રી સેલ્શિયસ અને વધુમાં વુધ ૪૧
ડિગ્રી હોય છે. બંને તાપમાન તેને માટે
સામાન્ય છે.

* ઊંટના હોઠમાં ખાંચ હોય છે.

* ઊંટ ચારે પગથી અલગ અલગ ચારે
દિશામાં લાત મારી શકે છે. બીજા પ્રાણીઓ
માત્ર પાછલા પગે જ લાત મારે છે.

* ભારે પવન અને રેતીના તોફાન વખતે ઊંટ
નસકોરા બંધ કરી શકે છે.

* ઊંટ શરીરમાં ૨૫ ટકા પાણીની અછત
સહન કરી શકે છે. બીજામાં પ્રાણીઓ મૃત્યુ
પામે.

* ઊંટની રૃવાંટી સૂર્યપ્રકાશનું પરાવર્તન
કરી તેને ગરમીથી બચાવે છે.

* ઊંટની આંખ પર પાંપણોની બે કતાર હોય
છે. જે તેની આંખનું રણમાં ઊડતી રેતીથી રક્ષણ
કરે છે.

Monday, 23 December 2013

♥ MAHABHARAT ♥

  →महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे
सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा,
राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे।
भगवान नारायण की आज्ञानुसार
ही इन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार
लिया था। महाभारत के आदिपर्व में
इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके
अनुसार-
वसिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से
आठों वसु शांतनु के द्वारा गंगा से उत्पन्न
हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। भगवान
विष्णु श्रीकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए।
महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। देवगुरु
बृहस्पति के अंश से द्रोणाचार्य का जन्म
हुआ जबकि अश्वत्थामा महादेव, यम, काल
और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए।
रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार
लिया। द्वापर युग के अंश से
शकुनि का जन्म हुआ। अरिष्टा का पुत्र हंस
नामक गंधर्व धृतराष्ट्र
तथा उसका छोटा भाई पाण्डु के रूप में
जन्में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से
प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में
सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था।
मति का जन्म राजा सुबल
की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था।
कर्ण सूर्य का अंशवतार था। युधिष्ठिर
धर्म के, भीम वायु के, अर्जुन इंद्र के
तथा नकुल व सहदेव अश्विनीकुमारों के अंश
से उत्पन्न हुए थे। राजा भीष्मक
की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मीजी व
द्रोपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी।
दुर्योधन कलियुग का तथा उसके सौ भाई
पुलस्त्यवंश के राक्षस के अंश थे। मरुदगण के अंश
से सात्यकि, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट
का जन्म हुआ था। अभिमन्य, चंद्रमा के पुत्र
वर्चा का अंश था। अग्नि के अंश से धृष्टधुम्न
व राक्षस के अंश से शिखण्डी का जन्म हुआ
था।
विश्वदेवगण द्रोपदी के पांचों पुत्र
प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति,
शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे।
दानवराज विप्रचित्ति जरासंध व
हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था।
कालनेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण
किया था। इंद्र की आज्ञानुसार
अप्सराओं के अंश से सोलह हजार
स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार देवता,
असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने-अपने
अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे।

♥ पेड पौधो के बारे में रोचक तथ्य ♥

1.एक पूरी तरह से उगा हुआ वृक्ष एक नए
लगाएँ गए पौधे से 70 गुना ज्यादा पर्यावरण (वातावरण) को साफ रखता है.

2.दुनिया के 80 प्रतीशत जंगल काट दिए गए है. अंग्रेजों के आने से पहले उत्तर भारत भी ज्यादातर
जंगलो से घिरा हुआ था.

3.एक पूरी तरह से ऊगे गुए पेड़ की कीमत
लगभग 5000 तक होती है.

4.एक साधारण पेड़ प्रतिदिन पाँच पेड़ों के जितनी ऑक्सीजन की पूरती करता है.

5.एक पेड़ एक साल में जितनी कार्बन सोखता है उतनी कार्बन एक कार 41,600 किलोमीटर चलने के बाद पैदा करती है.

6.एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल के दौरान
लगभग 1000 किलो कार्बनडाईआक्साइड सोखता है.

7.एक औसत अमरीकी नागरिक हर साल 250 किलो पेपर का उपयोग करता है और अमरीका के 95 प्रतीशत घर लकड़ी के बने है. मतलब कि अमरीका के 32 करोड़ नागरिक औसतन सालाना एक 100 फुट लंम्बे और 40 सैंटीमीटर के पेड़ का उपयोग अपनी कागज और घर की जरूरतों को करने के लिए करते है.

8.क्या आप जानते है कि पेड़ कभी भी बड़ी उम्र की वजह से नही मरते हैं. वह हमेशा बिमारी,
कीड़ो या फिर मनुष्य की वजह से ही मरते है.अन्यथा यह कभी भी नही मरते.
(कोलकता में एक वृक्ष है जिसकी आयु 2000
साल से ज्यादा है. अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में
भी एक पवित्र वृक्ष है जिसकी आयु भी 500 सौ वर्ष है.)

9.एक पेड़ सालाना 2000 लीटर पानी धरती में से चूस लेते है.

10.एक बड़े समाचार पत्र के रोजाना संस्करण 500 पेड़ों से बने होते है. हर एक किताब जो आप ने
कभी पढ़ी थी किसी समय वह एक पेड़ थी.

11.पेड़ अपनी 10 प्रतीशत खुराक मिट्टी से
जबकि 90 प्रतीशत हवा से लेते है.

12.विक्ष्व भर में पेड़ो की 20,000 प्रजातीया पाई जाती है. भारतमें सबसे ज्यादा प्रजातीयां पाई
जाती है. अमरीका दूसरे स्थान पर है.

13.अमेजन बेसिन सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि वनों के अधीन है. यह लगभग 3,30,075 वर्ग किलोमीटर है जो कि महाराष्ट्र (3,07,713) से
थोड़ा ज्यादा है.

14.भारत के वैज्ञानिक श्री जगदीसचंदर बोस जी ने सबसे पहले एक ऐसा यंत्र बनाया था जो कि पेड़ों का बढ़ना माप सकता है. यह उपकरण उन्होंने मात्र 300 रूपए के साज- समान से बनाया था जिसे कि क्रैसकोग्राफ नाम दिया गया l इसके लिए उन्हें नोबेल पुरूषकार भी मिला था l वह एशिया के सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें कि नोबेल पुरूषकार मिला था l

15.एक मरीज जो कि अस्पताल के कमरे से
हरे-भरे पेड़ों को देखता है उसकी तबीयत में जन्दी-
जल्दी सुधार होता है...

Saturday, 21 December 2013

♥ पिन कोड संबंधी सूचना ♥

→डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर (लघुरूप: पिन नंबर) एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी स्थान विशेष को एक विशिष्ट सांख्यिक पहचान प्रदान की जाती है। 

→भारत में पिन कोड में ६ अंकों की संख्या होती है और इन्हें भारतीय डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। पिन
प्रणाली को १५ अगस्त १९७२ को आरंभ किया गया था।

♥ पिन कोड की संरचना ♥

भारत में पिनकोड का वितरण भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं। पिनकोड का पहला अंक भारत (देश) के क्षेत्र
को दर्शाता है।

♥ पहले 2 अंक मिलकर इस क्षेत्र में उपस्थित उपक्षेत्र या डाक वृतों मे से किसी एक डाक वृत
को दर्शातें हैं।

♥ पहले 3 अंक मिलकर छंटाई/ राजस्व जिले को दर्शाते हैं जबकि अंतिम 3 अंक सुपुर्दगी करने वाले डाकखाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सांख्यिक
कूट भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार डाकको छांटने का कार्य अत्यन्त सरल बना देते हैं।

÷÷÷ भारत में निम्नलिखित 9 पिन क्षेत्र हैं ÷÷÷

♠ भारत में पिन कोड का वितरण ♠
♥ क्र.सं.♥ पिनकोड क्रमांक ♥ भारत में क्षेत्र ♥

1) पिन कोड 1
दिल्ली, हरियाणा,पंजाब, हिमाचल प्रदेश,जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़

2) पिनकोड 2
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

3) पिन कोड 3
राजस्थान, गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर
हवेली

4) पिन कोड 4
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा

5) पिन कोड 5
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यनाम (पुदुचेरी का एक जिला)

6) पिन कोड 6
केरल, तमिनलाडु, पुदुचेरी (यनाम जिले के अलावा), लक्षद्वीप

7) पिन कोड 7
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा,
मेघालय, अंडमान और निकोबार दीप समूह

8) पिन कोड 8
बिहार, झारखण्ड

9) पिन कोड 9
सैन्य डाकखाना (एपीओ)
और क्षेत्र डाकखाना (एफपीओ)

÷÷÷×× भारत में पिनकोड का वितरण  ××÷÷÷

♥ क्र.सं.♥
♥ पिन के शुरुआती 2 अंक♥
♥ डाक का महत्व ♥

1)11 दिल्ली
2) 12 और 13 हरियाणा
3) 14 to 16 पंजाब
4) 17 हिमाचल प्रदेश
5) 18 से 19 जम्मू और कश्मीर
6) 20 से 28 उत्तर प्रदेश
7) 30 से 34 राजस्थान
8) 36 से 39 गुजरात
9) 40 से 44 महाराष्ट्र
10) 45 से 49 मध्य प्रदेश
11) 50 से 53 आंध्र प्रदेश
12) 56 से 59 कर्नाटक
13) 60 से 64 तमिलनाडु
14) 67 से 69 केरल
15) 70 से 74 पश्चिम बंगाल
16) 75 से 77 उड़ीसा
17) 78 असम
18) 79 पूर्वोत्तर भारत
19) 80 से 85 बिहार और झारखण्ड

♥ PAN card explained ♥

♥ PAN card explained ♥

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com


→PAN is a 10 digit alpha numeric
number, where the first 5 characters
are letters, the next 4 numbers and the last one a letter again.

→These 10 characters can be divided in five parts as can be seen below.
The meaning of each number has been explained further.

1. First three characters are alphabetic series running from AAA to ZZZ

2. Fourth character of PAN represents the status of the PAN holder.

• C — Company
• P — Person
• H — HUF(Hindu Undivided Family)
• F — Firm
• A — Association of Persons (AOP)
• T — AOP (Trust)
• B — Body of Individuals (BOI)
• L — Local Authority
• J — Artificial Juridical Person
• G — Government

3. Fifth character represents first
character of the PAN holder’s last
name/surname.

4. Next four characters are sequential number running from 0001 to 9999.

5. Last character in the PAN is an
alphabetic check digit.

Nowadays, the DOI (Date of Issue) of
PAN card is mentioned at the right
(vertical) hand side of the photo on
the PAN card.

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

♥ मछिलयों के बारे में रोचक तथ्य - 2 ♥♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

1. शाही मछली एक प्रकार की फूलने वाली मछली होती है जो कि 35 इंच से ऊपर लंम्बी हो जाती है. यह ऐसे पानी द्वारा फूल जाती है जो कि निगला जा सकता है. यह इस पानी को अपने महदे के अंदर स्टोर कर लेती है जिससे यह फूल जाती है.

2. मछलियां भी पानी में डूबने से मर सकती है. जिस तरह से मनुष्यों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वैसे इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है. मतलब कि अगर मछलियों को पानी में ऑक्सीजन नही मिलेगी तो वह दम घूटने की वजह से पानी में डूबकर मर जाएगी.

3. एक मछलियों के झुड़ में जो मछली मध्य
में होती है वही पूरे झुंड़ को नियंत्रण में रखती है. बाकी की मछलीयां मध्य की मछली के निर्देश अनुसार
चलती हैं.

4. ज्यादातर मछलियां पिछली और नही तैर सकती जो तैर सकती है वह मुख्य रूप से सर्पमीन की प्रजाति के मैंबर होते है. सर्पमीन सांप जैसी मछलियां होती है.

5. अगर एक मछली कुछ चबाती है
तो उसका दम घुटता है क्योंकि चबाने
से उनके गलफडो़ के ऊपर से
जो पानी निकलता है वह उसमें
बाधा उत्पन्न करता है जिससे
कि मछली का दम घुटता है.

6. दुनिया की सबसे बड़ी मछली 'दैत्य
व्हेल शार्क' है जिसकी लंम्बाई
दो स्कूल बसों जितनी बढ़ जाती है.
इसका वजन लगभग 25,000
किलो होता है और यह मुख्य रूप से
प्लवक खाती है. प्लवक खारे पानी में
उगने वाली बनस्पती होती है. इसके
लगभग 4,000 दांत होते है
जो कि मात्र 3 मिलीमीटर आकार
के होते हैं.

7. पत्थर मछली दुनिया में सबसे जहरीली मछली होती है. इसके काटने से व्यकित पैरालाइज हो सकता है. अगर कुछ ही घंटो में पीड़त का उपचार
नही होता तो उसकी मृत्यु हो जाएगी.

8. पीरैनहस एक प्रकार की मछली होती है
जो कि दक्षिण अमरीका में पाई
जाती है. इसके दांत बहुत ही तीखे
होते है. यह मछलियों ,कीड़ों,बीजो,
फलों के साथ- साथ घोड़ो को भी खा सकती है.

9. सेलफिश सबसे तेज
मछली हो जो कि 100 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफतार से तैर सकती है.
10. समुद्रीघोड़ा मछली सबसे धीमे चलने
वाली मछली है. इसमें से क्षुद्र(लघु)
संमुद्रीघोड़ा मछली पाँच फुट तक चलने
में एक घंटा लगाएगी. इतना धीमे चलने
के कारण यह आपको चलते हुए
भी रुकी नजर आएगी.

11. कुछ मछलियों की चमड़ी पर कांटे
होते है और शार्को जैसी मछलियों की चमडी रेग
मार जैसी होती है.

12. हैमरहैड शार्के 500 तक के बडे़ समूह में
चलती है. सबसे शक्तिशाली मादा मध्य में चलती है
और जब वह सहवास के लिए त्यार
होती है तो दूसरी किसी मादा के
साथ दोनो तरफ सिर मिलाने के बाद
वह अपना स्थान उसे दे देती है.

13. कुछ पुपमछलियां 45 डिगरी तक के गर्म
तापमान में भी रह सकती हैं.

14. एक नर सम्राट ऐंगलमछली पाँच से
ज्यादा मादा साथियों के साथ
रहती है. जब सम्राट ऐंगमछली की मौत हो जाती है
तो उनमें से एक मादा मछली झुंड
की नेता बनने के लिए नर मछली बन
जाती है. यब अभी तक रहस्य बना हुआ है.

15. अब तक लगभग 32,000 हजार प्रकार
की मछलियों का पता लगाया जा चुका है जो अलग-अलग प्रकार का भोजन करती है . पर वैज्ञानिक
अभी भी नई-नई प्रकार की प्रजातीयों को खोज रहें
है.

16. बैटफिस एक प्रकार की ऐसी मछली हो जो खतरे का आभास होने पर बिलकुल गतीहीन
हो जाती है और वह एक बहते हुए पत्ते
की तरह नजर आती है.

17. ऐनाबलीप्स मछली के चार आँखे
होती है और वह एक ही समय में ऊपर
और नीचे देख सकती है.

18. कुछ चक्रवात पानी के ऊपर तैर रही मचलियों को उड़ाने जाते है और जमीन पर वर्षां के साथ फेक देते है. ऐसा हजारो सालों से होता आ रहा है. रोमन लेखक पलिनी पहली सदी में एक ऐसी ही घटना का एक लेख में वर्णन करते हैं.

19. लैमप्रीस और हैग मछलियां करोडो़ सालों से अब तक जीवित है. यह अबी तक भी पूरी तरह
से विकसित नही हुई है.

20. नर ऐंगलमछली आकार में मादा से बहुत
छोटी होती है. मादाओं की लंम्बाई जहां 24 इंच तक बढ़ जाती है तो दूसरी तरफ नरों की केवल 1.6 इंच
ही होती है. नर, मादाओं के ऊपर
परजीवी की तरह निर्भर है.

21. वैज्ञानिको ने संमुद्र की गहराई का केवल एक प्रतीशत हिस्सा ही खोजा है. वह मानते है कि अभी भी लांखों जीव-जंतू अपनी खोज के लिए इंतजार कर रहे हैं.

22. सालमान मछलियां पानी के बहाव
की विपरीत दिशा में भी आसानी से तैर सकती है. इसके इलावा यह नदीयो और ठंडे संमुद्रों में
भी आसानी से रह सकती है.

23. संमुद्रीघोड़ा मछली अपनी दोनो आँखो को अलग-अलग घुमा सकती है. वह एक ही समय में एक आँख से दाई ओर, और दूसरी से बाई ओर देख सकती है. इसके इलावा यह आसपास के वातावरण
अनुसार अपना रंग भी बदल सकती है.

24. ज्यादातर किस्म की संमुद्रीघोड़ा मछिलयां जोड़े(नर और मादा) के रूप में इकट्टठी रहती है.
मादा संमुद्री घोड़ा अपने अंडे नर के
पेट के अंदर बनी एक थैली में देती है. जब
अंड़ो से बच्चे निकलने वाले होते हैं तो नर अपनी पुंछ की सहायता से उन्हें संमुद्री काई के ऊपर रख देते है.

25. ज्यादातर मछलियों की तरह
सुर्यमछली के पुंछ नही होती. एक
मादा सुर्यमछली एक साल में तीस
करोड़ अंडे दे सकती है. प्रत्येक अंडे
का आकार महज एक बिंदु के
जितना होता है.

26. मछलियां ठंड़े-खून वाले प्राणी हो.
अर्थात इनका अंदरूनी तापमान
आसपास के वातावरण अनुसार बदल
जाता है.

27. मछलियों की इतनी प्रजातियां होने
बावजूद भी 96 प्रतीशत मछलियों की एक ही किस्म है-वह है बोनी मछली. बाकी के बची ही शार्क,व्हेल,सालमान,समुद्री घोड़ा आदि है.

28. अमेजन नदी में पूरे युरोप से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है.

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

Thursday, 19 December 2013

♥ Popular ISO Standards ♥

Popular ISO Standards:
----------------------------
✔ISO 9000: Quality Management
✔ ISO 14000: Environmental
Management
✔ ISO 3166: Country Codes
✔ISO 22000: Food Safety Management
✔ISO 26000: Social Responsibility
✔ISO 50001: Energy Management
✔ISO 31000: Risk Management
✔ISO 4217: Currency Codes
✔ISO 639: Language Codes

Tuesday, 17 December 2013

♥ Founders of Indian Social Institutions ♥

-------------------------------------
♥ Founders of Indian Social Institutions ♥
-------------------------------------
♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

• Arya Samaj :- Swami Dayanand
Saraswati

• Athmiya Sabha :- Raja Ram Mohan
Roy

• Brahma Samaj :- Raja Ram Mohan
Roy

• Dharma Sabha :- Radhakantha dev

• Indian Brahma Samaj :- Keshav
Chandra Sen

• Manavadharma Sabha :- Durgaram
Manjaram

• Prarthana Samaj :- Athmaram
Pandurang

• Pune Sewa Sadan :- Smt. Ramabhai Ranade, G. K. Devdhar

• Ramakrishna Mission :- Swami
Vivekananda

• Servant of India Society :- Gopal
Krishna Gokhale

• Sewa Sadan :- Bahuramji M.
Malabari

• Sewa Samithi :- H. N. Kunsru

• Social Service League :- N. M. Joshi

• Thathwabodhini Sabha :-
Debendranatha Tagore

• Theosophical Society :- Madam H.
P. Blavadski, Col. H. L. Olkott

• Deccan Educational Society :- G. G.
Agarkar, M. G. Ranade, V. G.
Gibhongar

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

Sunday, 15 December 2013

♥ DOWNLOAD MY GK APP. ♥

♥ मछिलयों के बारे में रोचक तथ्य ♥

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

1. एक समुद्री Frilled शार्क का गर्भकाल 3 से 5 साल तक का होता है.

2. कुछ शार्क अपने जीवनकाल के दौरान
अपने 30,000 दांत खो देती है.

3. एक Goldfish सिर्फ तीन सैकेंड़ तक कुछ
याद रख सकती हैं.

4. ब्राज़ील, कोलम्बिया, वैनेज़ुएला और
पेरू में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल (एक प्रकार की मछली) 400 से 650 वोल्ट तक करंट पैदा करती है।

5. विश्व में मछलियों की कम से कम 28,500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों पर कोई 2,18,000 भिन्न नामों से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन (IUCN) के
मुताबिक कम से कम 1173 प्रजातियों पर
विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है

6. उच्च घनत्व के कारण मृत सागर(Dead sea) में तैराकों का डूबना असंभव है इसी कारण इसमें कोई मछली जीवित नहीं रह सकती।

7. शार्के इस धरती पर 40 करोड़ साल से
रह रही हैं.

8. डॉलफिन मच्छलियां पानी के नीचे भी 24 किलोमीटर तक की दूरी तक सुन सकती है.

9. जैल्लीफिश धरती पर 65 करोड़ सालो से रह रही है.

10. शार्क सौते और आराम करते समय भी गति करती रहती है.

11. एक नीली व्हेल बिना खाए 6 महीने तक रह सकती है.

12. फैंगटूथ मछली केवल कुछ इंच लंम्बी होती है जबकि उसके दांतो का आकार मनुष्य के दांतों जितना होता है.

13. Mudskipper एक मछली है जो कि अपना अधिकतम समय पानी से बाहर रहती है और यह अपने पंखों पर चल सकती है. यह पानी से निकलने से पहले अपने गलफड़ो में थोड़ी सी मात्रा में
पानी लिजा सकती है. यह अपनी गीली त्वचा के
छिद्रों द्वारा भी सांस ले सकती है.

14. बिल्ली मछली 27,000 प्रकार से स्वाद ले सकती है जबकि मनुष्य केवल 7,000 तक के.

15. एक फेफड़ा मछली पानी से कुछ साल
तक बाहर जीवित रह सकती है. एक फेफड़ा मछली के फेफड़े और गलफड़े दोनो होते हैं.

16. समुद्री घोड़ा मछली एकलौती मछली है जो कि बिलकुछ सीधे तैरती है.

17. महान सफैद शार्क जैसी मछलियां अपने शरीर
का तापमान बढ़ा सकती है . यह उन्हें ठंडे पानी में शिकार करने में सहायता करता है.

18. अब तक की सबसे बुजुर्ग मछली ऑस्ट्रेलीयन फेफड़ा मछली है जो कि 2003 तक 65 साल की आयु  तक जीवित थी.

19. मछलियां एक दूसरे तक संदेश पहुँचाने के
लिए कम गुणवत्ता वाले संदेशों के उपयोग करती है. जैसे कि कर्कश, बूम, फुफवार, सीटी, चरमराना, चीख और विलाप आदि.

20. मछलियों का जबड़ा उनकी खोपड़ी से जुड़ा नही होता. इसलिए कई मछलियां अपने शिकार को जबड़े
द्वारा झपट लेती हैं.

21. बिजली सर्पमीन(सांप जैसी मछली) और बिजली मछलियों में एक घोड़े को मारने जितनी बिजली होती है.

22. शार्क एकलौती ऐसी मछलियां है जिनके पलकें होती है.

23. कुछ मछलियों के जबड़े में दांतो की कमी होती है. पर चीज को टुकड़ों में करने के लिए उनके गले में
चक्की जैसे दांत होते है जो कि खाई गई चीज को घिसा कर छोटे टुकडो में बांट देते हैं. ऐसे दांतो को गिल्टी दांत कहते हैं.

24. ज्यादातर मछलियों के पूरे शरीर पर स्वाद तंत्रकाएँ होती है जो कि उन्हें स्वाद का अनुभव कराती हैं.

25. एक अनुमान के अनुसार इंग्लैंड की एक
तिहाई नर मछलियों का लिंग गंदे पानी के प्रदुषण के कारण बदल रहा है.

26. खारे पानी की मछली को स्वच्छ पानी में रहने वाली मछली से अधिक पानी की आवश्यका होती है. जब समुद्र का पानी मछली के अंदरूनी द्रव
से ज्यादा खारा होता है तब मछली का अंदरूनी पानी तुरंत ही बाहर निकलने लगता है.अगर खारे पानी की मछलियां इस निकले पानी की पूरती नही करती तो वह एक आलुबुखारे की तरह हो जाएगी.

27. ज्यादातर मछलियों में नमक की थोड़ी सी मात्रा ही होता है.पर शार्के जब तक संमुद्र में जीवित
रहती है उनका मांस संमुदर के जितने ही खारा होता है.

28. मछलियां अपने रंगो का उपयोग अपने
क्षेत्र में अपने आप को बचाने के लिए करती है. जब आप उनका शिकार करने के लिए जाते है तब वह अच्छी तरह से पहचान जाती है कि कोई उन्हें ताक रहा है. कुछ मछलिया लहरों की तरंगो और पराबैंगनी किरणों को देख कर भी किसी चीज का अंदाजा लगा लेती है.

29. जिन मछलियों के पंख पतले और पूछ
कटी-फटी हो तो वह बहुत तेज गति से बड़ी से बड़ी दूरी को भी कम समय में तय कर सकती है.

30. एक उड़ने वाली मछली ज्यादा से
ज्यादा 6 मीटर समुंदर से उँची होकर
50 से 200 मीटर दूरी तक उड़ सकती है.

♥ GK BLOG ♥
www.aashishbaleja.blogspot.com

Thursday, 12 December 2013

♥ पक्षीयोके बारेमे रोचक तथ्य ♥

1. लगभग हर साल 1000 पंक्षी शीसेवाली खिड़कीयों से टक्कर होने के कारण मारे जाते हैं.

2. विश्व में पक्षियों की 8650 प्रजातियाँ हैं जिन में से 1230 भारत में पाई जाती हैं।

3. फिलिपिन्स में पाया जानेवाला बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारो और जुगनु भरकर लटका देता है.

4. तोतो की तकरीबन 320 प्रजातीया पाई जाती है.

5. न्युजीलैंड़ के कई पक्षी अंन्धे होते है.

6. सुतरमुर्ग पक्षी का अंडा उबालने में 4 घंटे लगते है.

7. एक मां मुर्गी दिन में लगभग 50 बार अपने अंडे को हिलाती है ताकि उसकी जर्दी उसके cell से न लग
जाए.

8. एक मुर्गी को 12 अंडे देने के लिए लगभग
1.5 किलो खुराक की आवश्कता होती है
.
9. जिन मुर्गीयों के लाल कर्णपाली(earlobes,लोलकी) होती है वह भुरे अंडे देती है और जिनके
सफेद होती है वह सफेद अंडे देती है.

10. मुर्गीयां जैसे-जैसे बड़ी होती जाती है वैसे ही इनके अंडे भी बडे हो जाते है.

11. शुतरमुर्ग बहुतही ज्यादा शक्तिशाली होते है और
अपनी एक किक से यह एक शेर को भी घायल कर सकते है.

12. एक बत्तख ठंडे पानी में तैरते समय भी ठंड महशूस नही करती क्योंकि उसके पैरों में रक्त और तंत्र वाहिकाएँ होती ही नही
.
13. कुछ बत्तखें एक दिन में 532 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकती हैं.

14. एकलौता पक्षी जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है वह है हमिंगवर्ड.

15. उल्लु अपनी ऑखे इधर-उधर नही घुमा सकते.

16. तोते बहुत तरह के शब्द सही बोल लेते है.
मगर तोते केवल वही शब्द सीखते है जो इन्हें सिखाए जाते है जा फिर यह नकल करते है. जंगली तोते नकल नही कर सकते. सिर्फ पालतु तोते ही नकल कर सकते है. अफरीका के भूरे तोते सबसे ज्यादा नकलची होते है.

17. जितने भी तोते घर में पिंजरे के अंदर रखने के लिए पकड़े जाते है उन में से 90 प्रतीशत अमरीका को भेजे जाते है.

18. एक अनुमान के अनुसार सन 2000 में
लगभग 63 लाख घरों में 6 करोड़ पालतु पक्षी थे.

19. तोतो के सिर बड़े जबकि गर्दने छोटी होती है.

20. तोते चॉक्लोट को खा नही सकते क्योंकि यह उनके शरीर के लिए जहरीली होती हैं.

21. कुछ उल्लुओं की सुनने की समता बहुत
ज्यादा होती है. इसलिए वह बहुत घने अंधेरे में भी शिकार कर सकते है.

22. उल्लुओं के दॉत नही होते है.

23. नर उल्लुओं का वजन और आकार मादा उल्लुओं से कम होता है.

24. बाज की चोंच की शक्ति बहुत ज्यादा होती है. इसकी चोंच एक बंदूक की गोली से दूगनी ताकतवर
होती है.

25. पंख-हीण बर्ड अमरीका का राष्ट्रीय चिन्ह है जैसे
कि हमारे भारत का सारनाथ का चिन्ह.

26. अमरीका के मैरीलैंड में बाज का एक ऐसा घोंसला है जिसका वजन तकरीबन 1600 किलो है.

27. कबूतर भी अलटरावायलट विकरणे देख
सकते है.

28. पंक्षियों को किसी भी चीज का स्वाद महशुश नही होता है क्योंकि उनके स्वाद ग्रन्थियां ही नही होती.

29. सामुद्रिक चिड़िया एक ऐसा पक्षी है जोकि खारा पानी भी पी सकता है  क्योंकि इसकी शारीरिक
प्रणाली ऐसी है कि वह खारे पानी को शुद्ध कर देती है.

30. जिपर पक्षी अपने घोंसले सुरक्षा के कारण पानी के झरनों के पीछे बनाता है.

31. संसार में लगभग एक खरब पक्षी है.