આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Thursday, 23 July 2015

♥ ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રશ્નો ♥

ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રશ્નો (1) 
CLICK HERE TO DOWNLOAD


ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રશ્નો (2)
CLICK HERE TO DOWNLOAD

1 comment: