આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Friday, 13 March 2015

♥ GK E - BOOKS ♥

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ CORNER-3 E BOOKS OF G.K.

1. GENERAL KNOWLEDGE QUIZ CORNER 2012 (13.9 MB) 

CLICK HERE

2. GENERAL KNOWLEDGE QUIZ CORNER 2013 (7.8 MB)

CLICK HERE

3.GENERAL KNOWLEDGE QUIZ CORNER 2014 (1.4 MB)

CLICK HERE

No comments:

Post a Comment