આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Friday, 13 March 2015

♥ प्रमुख चिन्ह व सूचक ♥

(1) रेड्क्रोस+ - डॉक्टरी सहायता

(2) लाल त्रिकोण - परिवार नियोजन

(3) सफेद झंडा - संधि या समर्पण

(4) लाल झंडा - क्रांति/खतरे का

(5) झुका झंडा - राष्ट्रीय शोक

(6) काला झंडा - विरोध का प्रदर्शन

(7) उल्टा झंडा - राष्ट्रीय विपदा

(8) कबूतर - शांति का प्रतिक

(9) कमल का फूल - संस्कृति एवं सभ्यता

(10) बाँह पर काली पट्टी - शोक दु:ख

(11) चक्र - प्रगति का प्रतीक

(12) ओंलिव की साखा - शांति का प्रतीक

No comments:

Post a Comment