આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Monday, 30 March 2015

♥ ગુજરાત પરિચય ♥


Gujarat Parichay 299 Questions For Competitive Exams


To download File One(99 Questions)

CLICK HERE


To download file second (200 Question)

 CLICK HERE

No comments:

Post a Comment