આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Sunday, 12 January 2014

♥ આપણું અજાયબ શરીર ♥


* આપણું નાક જુદી જુદી ૫૦૦૦૦ ગંધ
પારખી શકે છે.

* આપણું હૃદય લોહીને ૩૦ ફૂટ દૂર ફેંકી શકે તેટલું
દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે.

* આપણું નાનું આંતરડું આપણા શરીરની ઊંચાઈ કરતાં ૪ ગણું લાંબુ હોય છે.

* માણસની ચામડી સૌથી મોટો અવયવ
છે. ચામડીનું વજન શરીરના વજનના ૧૫
ટકા ભાગ રોકે છે.

* આપણા માથાના વાળ ત્રણ પડના બનેલા હોય છે. તેનું બાહ્ય પડ કોશોની એવી ગોઠવણીથી બનેલું છે કે તે હમેશાં લંબાઈમાં જ વધે. વાળ
કદી જાડા થતા નથી.

No comments:

Post a Comment