આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Tuesday, 30 May 2017

♥ क्या आपको पता है रेल ट्रैक्स पर छोटे पत्थर क्यू डाले जाते है ? ♥भारत मै रेलवे जीवन का प्रमुख्य एक प्रमुख साधन है रेल से हमेशा सफर करते हुए आपके मन आता होगा कि रेल ट्रैक्स यह छोटे पत्थर क्यू डाले जाते है l इसका का राज है तो आज हम आपको इसके पीछे का राज बताने जा रहे है l तो जानते छोटे पत्थर डालने से क्या फायदा होता है l

जब ट्रेन रेल ट्रैक्स चलती है तो रेल ट्रैक्स पर कंपन होता और ट्रेन का वजन जादा होने से रेल ट्रैक्स नीचे जा सकता पत्थर रेल पटरियों के बगल में क्या गिट्टी के रूप में काम करता है और रेल पटरियों पकड मिलती है l दिलचस्प समस्या यह है कि पहली बार करीब 200 साल पहले इस तरह हल निकला गया था और आज तक रेल ट्रैक्स पर छोटे पत्थर डाले जाते है l इसका कारण यह भी है बारीश के समय मिट्टी गिली होकर रेल ट्रैक्स बहा सकती है और बारीश के मौसम मै अनजाने पौधे परेशानी पैदा कर सकते है इस लिये रेल ट्रैक्स पर छोटे पत्थर डाले जाते है l

No comments:

Post a Comment