આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Thursday, 19 March 2015

♥ सबसे ज्यादा उत्पादन - भारत ♥

★ गेहू - पंजाब

★ गन्ना - उत्तरप्रदेश

★ काजू - केरल

★ चन्दन - कर्नाटक

★ नारियल - केरल

★ काफी, कहवा - कर्नाटक

★ चाय - असम

★ नमक - गुजरात

★ मूँगफली - गुजरात

★ हल्दी - आंध्र प्रदेश

★ तम्बाकू - आंध्र प्रदेश

★ अण्डे - आंध्र प्रदेश

★ जूट - पं. बंगाल

No comments:

Post a Comment